Serbian

Search professors and subjects:
Forename and surname Subjects Day From To Location
Aleksa Ćuk Algorithms and data structure (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Object-oriented software design and development (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Object-Oriented Programming (Bachelor studies)
Principles of Computer Programming (Bachelor studies)
Data Structures and Algorithms (Bachelor studies)
Thursday 16:00 17:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Aleksa Panić (Bachelor studies)
Tourism Destination Management (Bachelor studies)
Management in hotel industry (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Design and Construction in Hospitality (Bachelor studies)
Thematic Tourism (Bachelor studies)
Tourism and Space (Bachelor studies)
Human Resource Management in the Hospitality Industry (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Aleksa Vidaković Databases (Bachelor studies)
Database - PFB (Bachelor studies)
Distribuirani računarski sistemi (Bachelor studies)
Information Systems (Bachelor studies)
Information Systems in Tourism and Hospitality (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Cryptology 1 (Bachelor studies)
Information System Management (Bachelor studies)
Business Informatics (Bachelor studies)
Računarski oblaci (Bachelor studies)
Specifikacija i modelovanje softvera (Bachelor studies)
Information Systems Security (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Aleksandar Đorđević Marketing (Bachelor studies)
Menadžment u sportu (Bachelor studies)
Tuesday 18:00 19:00 Danijelova, 1st floor
Aleksandar Gadžić Antropomotorika (Bachelor studies)
Metodika fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta (Postgraduate studies)
Metodika fizičkog vaspitanja dece školskog uzrasta (Postgraduate studies)
Metodika vežbi oblikovanja (Bachelor studies)
Teorija i metodika fizičkog vaspitanja (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Danijelova, 1st floor
Aleksandar Jevremović Napredne baze podataka (Postgraduate studies)
Advanced computer network protection systems (Postgraduate studies)
NoSKL bases (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Operating Systems (Bachelor studies)
Computer Networks (Bachelor studies)
Razvoj veb aplikacija (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Aleksandar Mihajlović Internet technologies in sports (Bachelor studies)
Advertising (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Aleksandar Petrović (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Data Structures and Algorithms (Bachelor studies)
Software testing (Bachelor studies)
Artificial Intelligence (Bachelor studies)
Wednesday 20:00 21:00 Danijelova, 1st floor
Aleksandar Živković Management of sports facilities (Bachelor studies)
Rukomet (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Aleksandra Gagić (Bachelor studies)
Spanish language 1 (Bachelor studies)
Spanish language 2 (Bachelor studies)
Spanish language 3 (Bachelor studies)
Spanish language 4 (Bachelor studies)
Monday 16:00 17:00 Onlajn i u Danijelovoj
Aleksandra Gagić (Bachelor studies)
Spanish language 1 (Bachelor studies)
Spanish language 2 (Bachelor studies)
Spanish language 3 (Bachelor studies)
Spanish language 4 (Bachelor studies)
Tuesday 18:00 19:00 Novi Sad, onlajn i u biblioteci
Aleksandra Mitrović Information Systems (Bachelor studies)
Metodologije razvoja softvera (Bachelor studies)
Object-Oriented Programming (Bachelor studies)
Programming Fundamentals / Programming 1 - Python (Bachelor studies)
Information Systems Design (Bachelor studies)
Specifikacija i modelovanje softvera (Bachelor studies)
Data Structures and Algorithms (Bachelor studies)
Tuesday 11:00 12:00 Elektronski
Aleksandra Žerađanin (Bachelor studies)
Thursday 18:00 19:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Ali Elsadai Databases (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Tuesday 14:00 15:00 Onlajn i u Danijelovoj
Ana Blagojević (Simićević) Quantitative Methods (Bachelor studies)
Wednesday 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Ana Jovancai Stakić Economics (Bachelor studies)
Thematic Tourism (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Ana Obradović Financial Reporting (Bachelor studies)
Business Finance (Bachelor studies)
Accounting Information Systems (Bachelor studies)
Accounting (Bachelor studies)
Risk Management (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Ana Perišić (Bachelor studies)
Web design (Bachelor studies)
Friday 12:00 13:00 Elektronski
Ana Radulović (Bachelor studies)
Leadership (Bachelor studies)
Management (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Friday 17:00 18:00 Danijelova, 1st floor
Andreja Stojić (Bachelor studies)
(Postgraduate studies)
(Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Elektronski
Anđelka Lasica (Bachelor studies)
Monday 19:00 20:00 Elektronski
Angelina Njeguš Information Systems in Tourism and Hospitality (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Marketing i trgovina u digitalnom okruženju (Postgraduate studies)
Metodologije razvoja softvera (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Business Informatics (Bachelor studies)
Software Specification and Modeling (Bachelor studies)
Specifikacija i modelovanje softvera (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Biljana Radičić Quantitative Methods (Bachelor studies)
Mathematics (Bachelor studies)
Statistics (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Bojan Gutić Computer architecture (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Internet stuff (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Real time systems (Bachelor studies)
Thursday 18:00 19:00 Onlajn i u Danijelovoj
Bojana Prodanović Italian language 1 (Bachelor studies)
Italian language 2 (Bachelor studies)
Wednesday 12:00 13:00 Elektronski
Branko Perišić NoSKL bases (Bachelor studies)
Practicum - Advanced Software Engineering (Bachelor studies)
Information Systems Design (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Software project management (Bachelor studies)
Tuesday 16:00 17:00 Novi Sad, onlajn i u čitaonici
Branko Perišić NoSKL bases (Bachelor studies)
Practicum - Advanced Software Engineering (Bachelor studies)
Information Systems Design (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Software project management (Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Novi Sad, onlajn i u čitaonici
Dalibor Radovanović Database (PFB) (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Information Systems (Bachelor studies)
Information Systems Design (Bachelor studies)
Thursday 10:00 11:00 Elektronski
Daniela Cvetković (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Danijel Pavlović (Bachelor studies)
Tourism Economics (Bachelor studies)
Tourism Destination Management (Bachelor studies)
Organizovanje i poslovanje na savremenom turističkom tržištu (Postgraduate studies)
Tourist Agencies and Tour Operators (Bachelor studies)
Contemporary Trends in Tourism (Postgraduate studies)
Tourism Market (Postgraduate studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Danka Milojković Tourism Economics (Bachelor studies)
Sales Management (Bachelor studies)
Tourism Destination Management (Bachelor studies)
Management in hotel industry (Bachelor studies)
Sustainable tourism (Bachelor studies)
Project Management (Bachelor studies)
Tuesday 12:00 13:00 Elektronski
Darija Lunić Italian language 1 (Bachelor studies)
Italian language 2 (Bachelor studies)
Italian language 3 (Bachelor studies)
Italian language 4 (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Darija Martinov Business Law (Bachelor studies)
The Law (Bachelor studies)
Right in tourism (Bachelor studies)
Monday 14:00 15:00 Novi Sad, onlajn i u zbornici
Darija Martinov (Bachelor studies)
Thursday 10:00 11:00 Elektronski
David Praise Chukwuma Kalu (Bachelor studies)
Machine learning (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Thursday 19:00 20:00 Elektronski
Dejan Živković Applied Calculus (Bachelor studies)
Discrete Mathematics (Bachelor studies)
Discrete Mathematics (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Tuesday 16:00 17:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Dragan Atanasov (Bachelor studies)
Teorija organizacije u sportu (Bachelor studies)
Teorija sporta (Bachelor studies)
Monday 14:00 15:00 Danijelova, 1st floor
Dragan Cvetković Industrial Engineering and Design (Bachelor studies)
Informatics (Bachelor studies)
Engineering Decision Support Systems (Postgraduate studies)
Engineering Design (Postgraduate studies)
Multimedia (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Advanced Manufacturing-Technical Systems (Postgraduate studies)
Fundamentals of Informatics (Bachelor studies)
The Fundamentals of Engineering (Bachelor studies)
The Fundamentals of Computer Science (Bachelor studies)
Business Informatics (Bachelor studies)
Programming Systems for Project Management (Postgraduate studies)
Contemporary Trends in Engineering (Postgraduate studies)
Web design (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Dragan Životić Leadership (Bachelor studies)
Menadžment bezbednosti u sportu (Bachelor studies)
Sport i biznis (Bachelor studies)
Thursday 18:00 19:00 Onlajn i u Danijelovoj
Dragana Bogavac Didaktika (Bachelor studies)
Pedagogija (Bachelor studies)
Tuesday 11:00 12:00 Onlajn i u Danijelovoj
Dragana Četojević-Simin (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Tuesday 16:00 17:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Dragana Vujanović (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Dragana Vujanović (Bachelor studies)
Friday 13:00 14:00 Danijelova, 2nd floor
Dragiša Veličković Fiscal economics (Bachelor studies)
Public Finance (Bachelor studies)
Macroeconomics (old study programme) (Bachelor studies)
Macroeconomics (older generations) (Bachelor studies)
Basics of economy (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Dušan Borovčanin Sportski turizam (Bachelor studies)
Tourism Market (Postgraduate studies)
Human Resource Management in the Hospitality Industry (Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Elektronski
Dušan Mandić Tourism Economics (Bachelor studies)
Economic-financial Analysis in Hospitality Industry (Bachelor studies)
Economic-financial Analysis in Tourism Sector (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Organizational Behavior and Corporate Culture (Bachelor studies)
Tourist Agencies and Tour Operators (Bachelor studies)
Design and Construction in Hospitality (Bachelor studies)
Quality Management in the Hospitality Industry (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Danijelova, 2nd floor
Dušan Marković Application Software (old study programme) (Bachelor studies)
Web design (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Veb programiranje (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Dušanka Perišić Discrete Mathematics (Bachelor studies)
Quantitative Methods (Bachelor studies)
Mathematics (Bachelor studies)
Tuesday 14:00 15:00 Novi Sad, onlajn i u zbornici
Đorđe Obradović (Bachelor studies)
Machine learning (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Programming Fundamentals / Programming 1 - Python (Bachelor studies)
Practicum - Intelligent software (Bachelor studies)
Veb programiranje (Bachelor studies)
Artificial Intelligence (Postgraduate studies)
Friday 14:00 15:00 Elektronski
Endre Pap Quantitative Methods (Bachelor studies)
Quantitative Scientific Research Methods (Postgraduate studies)
Studijsko istraživački rad (Postgraduate studies)
Wednesday 10:00 11:00 Danijelova, 1st floor
Eva Tuba Applied Calculus (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Object-Oriented Programming (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Tuesday 14:00 15:00 Danijelova, 1st floor
Filip Alimpić (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Danijelova, 2nd floor
Georgios Nektarios Lois (Bachelor studies)
Thursday 12:00 13:00 Elektronski
Goran Avlijaš Entrepreneurship (Bachelor studies)
Project Management (Bachelor studies)
Project management in sport (Postgraduate studies)
Monday 17:00 18:00 Danijelova, 2nd floor
Goran Kunjadić (Bachelor studies)
Information Security Management Systems Design (Bachelor studies)
Information Security Management (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Monday 16:00 17:00 Elektronski
Goranka Knežević Forensic Accounting (Postgraduate studies)
Accounting (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Gordana Dobrijević International management (Bachelor studies)
Management (Bachelor studies)
Održive poslovne prakse u upravljanju ljudskim resursima (Postgraduate studies)
Organizacioni razvoj i upravljanje promenama (Postgraduate studies)
Osnove poslovnih odnosa 3 (Marketing, menadžment i ljudski resursi) (Postgraduate studies)
Business English (Bachelor studies)
Business Communications (Bachelor studies)
Negotiation and Conflict Management (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Gordana Dražić (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Sustainable tourism (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Gordana Jovanović (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Tuesday 12:00 13:00 Onlajn i u Danijelovoj
Gordana Nikić Psychology (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Elektronski
Igor Radošević Management (Bachelor studies)
Menadžment sportskih takmičenja (Bachelor studies)
Wednesday 12:00 13:00 Danijelova, 1st floor
Ilija Savić Menadžment u sportu (Bachelor studies)
Services Marketing (Bachelor studies)
Sales Management (Bachelor studies)
Marketing u sportu (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Isidora Milosavljević (Bachelor studies)
Thursday 18:00 19:00 Elektronski
Ivan Milovanović Computer architecture (Bachelor studies)
Electronic Operations (Postgraduate studies)
Information Systems in Tourism and Hospitality (Bachelor studies)
Multimedia (Bachelor studies)
Multimedia (Bachelor studies)
Fundamentals of Information Technology (Bachelor studies)
Basics of Computer Technique (PFB) (Bachelor studies)
Business Informatics (Bachelor studies)
Thursday 12:00 13:00 Elektronski
Ivan Radosavljević (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Machine learning (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Computer Networks (Bachelor studies)
Veb programiranje (Bachelor studies)
Artificial Intelligence (Bachelor studies)
Monday 18:00 19:00 Elektronski
Ivana Brdar Sales Management (Bachelor studies)
Organizovanje i poslovanje na savremenom turističkom tržištu (Postgraduate studies)
Consumer Behaviour and Protection in Tourism (Bachelor studies)
Consumer Behaviour (Bachelor studies)
Sponzorstvo u sportu (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Savremene metode marketing analitike (Postgraduate studies)
Contemporary Trends in Tourism (Postgraduate studies)
(Postgraduate studies)
(Postgraduate studies)
(Postgraduate studies)
Culture and Tourism (Postgraduate studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Ivana Đerić English language 1 (Bachelor studies)
English language 3 (Bachelor studies)
English language 4 (Bachelor studies)
Tuesday 19:00 20:00 Onlajn i u Danijelovoj
Ivana Štrumberger Distribuirani računarski sistemi (Bachelor studies)
Competitive and distributed programming (Bachelor studies)
Information Systems Design (Bachelor studies)
Računarski oblaci (Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Ivana Vasić Advertising (Bachelor studies)
Tourism Economics (Bachelor studies)
Economic-financial Analysis in Hospitality Industry (Bachelor studies)
Marketing Channels (Bachelor studies)
Marketing (Bachelor studies)
Consumer Behaviour and Protection in Tourism (Bachelor studies)
Consumer Behaviour (Bachelor studies)
Quality Management in the Hospitality Industry (Bachelor studies)
Monday 10:00 11:00 Novi Sad, onlajn i u zbornici
Ivica Terzić Banking (Bachelor studies)
Budžetiranje u sportu (Postgraduate studies)
Financial Markets in Tourism (Postgraduate studies)
Modeli raspodele rizika u finansijskom poslovanju (Postgraduate studies)
Monetary economy (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Portfolio Management (Bachelor studies)
Foreign Trade and Foreign Exchange Operations (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Jasna Petrović English language 1 (Bachelor studies)
Savremeni engleski jezik 4 (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Jelena Gajić Advertising (Bachelor studies)
Marketing Channels (Bachelor studies)
Marketing (Bachelor studies)
Marketing i trgovina u digitalnom okruženju (Postgraduate studies)
Marketing in Tourism and Hospitality (Bachelor studies)
Consumer Behaviour (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Savremene metode marketing analitike (Postgraduate studies)
Wednesday 17:00 18:00 Elektronski
Jelena Gavrilović Digitalna forenzika (Bachelor studies)
Discrete Mathematics (Bachelor studies)
Quantitative Methods (Bachelor studies)
Mathematics (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Computer Systems (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Jelena Kaljević (Bachelor studies)
Tuesday 18:00 19:00 Elektronski
Jelena Milovanović (Postgraduate studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Jelena Nikolić English language 1 (Bachelor studies)
English language 2 (Bachelor studies)
Modern English 7 (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Jovan Travica German language 1 (Bachelor studies)
German language 2 (Bachelor studies)
German language 3 (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Jovana Bošković English language 1 (Bachelor studies)
English language 2 (Bachelor studies)
Nastava engleskog jezika 1 (Bachelor studies)
Modern English 1 (Bachelor studies)
Modern English Language 2 (Bachelor studies)
Modern English 7 (Bachelor studies)
Modern English 8 (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Jovanka Popov-Raljić Bezbednost hrane u ugostiteljstvu (Postgraduate studies)
(Bachelor studies)
International Gastronomy (Bachelor studies)
Restaurant Business (Bachelor studies)
Zdravstveni aspekt turizma (Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Elektronski
Katarina Nasradin German language 1 (Bachelor studies)
German language 2 (Bachelor studies)
German language 3 (Bachelor studies)
German language 4 (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Katarina Ranković Tourism Economics (Bachelor studies)
Economic-financial Analysis in Tourism Sector (Bachelor studies)
Management in hotel industry (Bachelor studies)
Tourist Agencies and Tour Operators (Bachelor studies)
Tourism and Space (Bachelor studies)
Human Resource Management in the Hospitality Industry (Bachelor studies)
Wednesday 15:00 16:00 Elektronski
Kristina Bojić Financial Operations in Tourism (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Marketing in Tourism and Hospitality (Bachelor studies)
Sales Management (Bachelor studies)
Consumer Behaviour and Protection in Tourism (Bachelor studies)
Entrepreneurship (Bachelor studies)
Quality Management in the Hospitality Industry (Bachelor studies)
Tuesday 14:00 15:00 Elektronski
Lazar Dražeta Kulture u kontaktu (Bachelor studies)
Professional Development and Business Skills (Bachelor studies)
Razvoj zaposlenih (Bachelor studies)
Regrutovanje i selekcija ljudskih resursa (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Monday 14:00 15:00 Elektronski
Lepa Babić Održive poslovne prakse u upravljanju ljudskim resursima (Postgraduate studies)
Praktična istraživanja i poslovne veštine (PE) (Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Elektronski
Lidija Amidžić (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Danijelova, 2nd floor
Lidija Barjaktarović Modeli raspodele rizika u finansijskom poslovanju (Postgraduate studies)
Money, Banking and Financial Markets (Postgraduate studies)
Business Finance (Bachelor studies)
Risk Management (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Luke Deighton Crhisostomides Modern English 1 (Bachelor studies)
Modern English Language 2 (Bachelor studies)
Savremeni engleski jezik 3 (Bachelor studies)
Savremeni engleski jezik 4 (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Danijelova, 1st floor
Maja Kljajić Accounting Information Systems (Bachelor studies)
Accounting (Bachelor studies)
Managerial Accounting (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Maja Obradović Marketing (Bachelor studies)
Marketing research (Bachelor studies)
Marketing in Tourism and Hospitality (Bachelor studies)
Consumer Behaviour and Protection in Tourism (Bachelor studies)
Consumer Behaviour (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Sponzorstvo u sportu (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Maja Rončević English language 1 (Bachelor studies)
Business English (Bachelor studies)
Modern English 1 (Bachelor studies)
Modern English Language 2 (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Danijelova, 1st floor
Maja Veljković-Michos (Bachelor studies)
Spanish language 1 (Bachelor studies)
Spanish language 2 (Bachelor studies)
Spanish language 3 (Bachelor studies)
Spanish language 4 (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Maja Vujčić Trkulja (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Danijelova, 2nd floor
Marija Anđelković (Bachelor studies)
Monday 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Marija Anđelković (Bachelor studies)
Monday 16:00 17:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Marija Ilić (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Elektronski
Marija Nešić English language 1 (Bachelor studies)
English language 2 (Bachelor studies)
English language 3 (Bachelor studies)
English language 4 (Bachelor studies)
Wednesday 13:00 14:00 Elektronski
Marijana Prodanović English language 1 (Bachelor studies)
English language 3 (Bachelor studies)
English language 4 (Bachelor studies)
Jezik i obrasci poslovne komunikacije i okruženja (Postgraduate studies)
Usvajanje, razumevanje i interpretacija jezika (Postgraduate studies)
Savremeni pristupi nastavi (Postgraduate studies)
Monday 18:00 19:00 Elektronski
Marina Marjanović Jakovljević (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Danijelova, 1st floor
Marina Tomović (Bachelor studies)
Monday 19:00 20:00 Elektronski
Marko Milojević Accounting Information Systems (Bachelor studies)
Managerial Accounting (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Marko Šarac (Bachelor studies)
eBusiness (Bachelor studies)
Internet Marketing (Bachelor studies)
Computer Systems (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Tuesday 11:00 12:00 Onlajn i u Danijelovoj
Marko Tanasković Digital Television Design (Postgraduate studies)
Internet stuff (Bachelor studies)
Istraživanje tekstualnih podataka (Postgraduate studies)
Hardware programming and embedded systems (Bachelor studies)
Real time systems (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Elektronski
Mihailo Todorović (Bachelor studies)
Analysis of financial statements (Bachelor studies)
Financial Statement Analysis in Banking Sector (Bachelor studies)
Financial Statement Analysis in Accounting and Auditing (Bachelor studies)
Forensic accounting (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Business Finance (Bachelor studies)
Audit (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Danijelova, 2nd floor
Milan Milosavljević Adaptive Signal Processing (Postgraduate studies)
Analiza i obrada podataka (Bachelor studies)
Biometric Systems (Postgraduate studies)
Electronic Business Communication (Bachelor studies)
Information Technologies and Knowledge Management (Postgraduate studies)
Intelligent Business Systems (Postgraduate studies)
Intelligent Systems (Postgraduate studies)
Inženjerstvo podataka (Postgraduate studies)
Data Mining (Postgraduate studies)
Cryptanalysis 1 (Postgraduate studies)
Cryptanalysis 2 (Postgraduate studies)
Cryptology 2 (Bachelor studies)
Machine learning (Bachelor studies)
Mašinsko učenje za data science (Postgraduate studies)
Methodology and Techniques of Scientific Research (Postgraduate studies)
Advanced Cryptograms 1 (Postgraduate studies)
Advanced Cryptograms 2 (Postgraduate studies)
The Fundamentals of Information and Coding Theory (Bachelor studies)
Computer Network Intrusion Detection Systems (Postgraduate studies)
Statistics for Engineers (Postgraduate studies)
Decision Theory (Postgraduate studies)
Uvod u data science (Postgraduate studies)
Artificial Intelligence (Bachelor studies)
Monday 18:00 19:00 Onlajn i u Danijelovoj
Milan Paroški eBusiness (Bachelor studies)
Programming Fundamentals / Programming 1 - Python (Bachelor studies)
Practicum - Intelligent software (Bachelor studies)
Human Resources Management (Bachelor studies)
Project Management (Bachelor studies)
Tuesday 19:00 20:00 Elektronski
Milan Tuba (Bachelor studies)
Tuesday 12:00 13:00 Elektronski
Mile Stanišić Forenzika u digitalnom okruženju (Postgraduate studies)
Internal Audit (Bachelor studies)
Controlling (Bachelor studies)
Internal Audit Methodology (Postgraduate studies)
(Bachelor studies)
Principi i metodologija eksterne, interne i forenzičke revizije (Postgraduate studies)
Internal Audit Principles (Postgraduate studies)
Audit (Bachelor studies)
Audit and Computer Application (Postgraduate studies)
Friday 18:00 19:00 Elektronski
Milena Nikolić Marketing (Bachelor studies)
Services Marketing (Bachelor studies)
Management (Bachelor studies)
Friday 11:00 12:00 Elektronski
Milena Rikalović (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Milica Čolović Organizational Behavior and Corporate Culture (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Psychology (Bachelor studies)
Psihologija (pr)ocenjivanja (Postgraduate studies)
Psihologija savremenog obrazovanja (Postgraduate studies)
(Bachelor studies)
Human Resource Management in the Hospitality Industry (Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Elektronski
Miljan Vučetić Data Structures and Algorithms (Bachelor studies)
Object-Oriented Programming (Bachelor studies)
Wednesday 10:00 11:00 Elektronski
Miloš Antonijević (Bachelor studies)
Internet i veb tehnologije (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Software project management (Bachelor studies)
Web design (Bachelor studies)
Veb programiranje (Bachelor studies)
Tuesday 19:00 20:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Miloš Dobrojević Informacioni sistemi zasnovani na veb tehnologijama (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Monday 18:00 19:00 Onlajn i u Danijelovoj
Miloš Milošević Motorno učenje (Postgraduate studies)
Psihologija fizičkog vaspitanja i sporta (Bachelor studies)
Psihologija ponašanja navijača i potrošača u sportu (Postgraduate studies)
Psihologija sportskog menadžmenta (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Razvojna sa pedagoskom psihologijom (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Danijelova, 1st floor
Miloš Mravik Distribuirani računarski sistemi (Bachelor studies)
eBusiness (Bachelor studies)
Informatics (Bachelor studies)
Internet Marketing (Bachelor studies)
Klaud računarstvo (Bachelor studies)
Programming Fundamentals / Programming 1 - Python (Bachelor studies)
Programming Languages (Bachelor studies)
Tuesday 13:00 14:00 Onlajn i u Danijelovoj
Miloš Petković Economic and financial analysis (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Strategic Management (Bachelor studies)
Knowledge management (Bachelor studies)
Monday 19:00 20:00 Danijelova, 2nd floor
Miloš Pupavac Russian language 1 (Bachelor studies)
Russian language 2 (Bachelor studies)
Russian language 3 (Bachelor studies)
Russian language 4 (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Miloš Stanković (Bachelor studies)
Principi digitalnog emitovanja (Postgraduate studies)
Savremeni sistemi za razvoj DSP algoritama, računarsku simulaciju i automatizovano projektovanje uređaja (Postgraduate studies)
Signals and Systems (Bachelor studies)
Sinteza i evaluacija data science sistema (Postgraduate studies)
Automatic Control Systems (Bachelor studies)
Probability and Statistics (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Miloš Stojmenović Adaptive Signal Processing (Postgraduate studies)
Application Software (Postgraduate studies)
Biometric Systems (Postgraduate studies)
Informatics (Bachelor studies)
Advanced Cryptograms 1 (Postgraduate studies)
Business Informatics (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Elektronski
Milovan Stanišić Budgeting (Postgraduate studies)
Advanced Audit Methodology (Postgraduate studies)
Evaluation and Risk (Postgraduate studies)
Banking Management (Postgraduate studies)
Business Decision Making in Tourism Sector (Postgraduate studies)
Accounting Analysis (Postgraduate studies)
Accounting for Strategic Business Decision Making (Postgraduate studies)
Financial Markets in Tourism (Postgraduate studies)
Audit Methodology (Postgraduate studies)
Money, Banking and Financial Markets (Postgraduate studies)
Wednesday 16:00 17:00 Rectorat building
Miodrag Milovanović (Bachelor studies)
Istorija sporta (Bachelor studies)
Teorija sporta (Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Miodrag Živković Alati i okruženja za razvoj i produkciju složenih softverskih sistema (Postgraduate studies)
Object-Oriented Programming (Bachelor studies)
Programming Fundamentals / Programming 1 - Java (Bachelor studies)
Programming 1 (Bachelor studies)
Programming Languages (Bachelor studies)
Programski jezici (Data Science) (Bachelor studies)
Development of mobile applications (Bachelor studies)
Software testing (Bachelor studies)
Validacija i verifikacija softvera (Postgraduate studies)
Web design (Bachelor studies)
Web programming (Bachelor studies)
Tuesday 14:00 15:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Miodrag Živković Alati i okruženja za razvoj i produkciju složenih softverskih sistema (Postgraduate studies)
Object-Oriented Programming (Bachelor studies)
Programming Fundamentals / Programming 1 - Java (Bachelor studies)
Programming 1 (Bachelor studies)
Programming Languages (Bachelor studies)
Programski jezici (Data Science) (Bachelor studies)
Development of mobile applications (Bachelor studies)
Software testing (Bachelor studies)
Validacija i verifikacija softvera (Postgraduate studies)
Web design (Bachelor studies)
Web programming (Bachelor studies)
Wednesday 18:00 19:00 Elektronski
Mirjana Perišić (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Postgraduate studies)
Wednesday 17:00 18:00 Elektronski
Mirjana Stakić Savković Rhetoric and Vocabulary (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Danijelova, 1st floor
Mirko Rosić Fiziologija sa osnovama biohemije (Bachelor studies)
Funkcionalna anatomija (Bachelor studies)
Thursday 12:00 13:00 Danijelova, 1st floor
Miroljub Hadžić Banking (Bachelor studies)
Monetary economy (Bachelor studies)
Monetary-Credit and Foreign-Exchange Systems (Bachelor studies)
Tuesday 14:00 15:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Miroljub Hadžić Stock Exchange and Banking Operations (Postgraduate studies)
Investment Banking (Postgraduate studies)
Banking Management (Postgraduate studies)
Money, Banking and Financial Markets (Postgraduate studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Miroslav Adžić (Bachelor studies)
Monday 20:00 21:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Miroslav Knežević Tourism Economics (Bachelor studies)
Globalizacija turističkog tržišta (Postgraduate studies)
Hotel Operations (Bachelor studies)
Management in hotel industry (Bachelor studies)
Strategijsko pozicioniranje hotelskih preduzeća (Postgraduate studies)
Quality Management in the Hospitality Industry (Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Danijelova, 2nd floor
Miroslav Perić (Bachelor studies)
Principi i metodologija eksterne, interne i forenzičke revizije (Postgraduate studies)
Audit (Bachelor studies)
Tuesday 18:00 19:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Miroslav Popović (Bachelor studies)
Physics (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Postgraduate studies)
Renewable energy sources (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Wednesday 18:00 19:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Mladen Veinović Databases (Bachelor studies)
Generation, Distribution and Management of Cryptographic Keys (Postgraduate studies)
Komunikacione mreže i dizajn sistema (Postgraduate studies)
Cryptology 1 (Bachelor studies)
Advanced Cryptograms 1 (Postgraduate studies)
Advanced Cryptograms 2 (Postgraduate studies)
(Bachelor studies)
(Postgraduate studies)
(Postgraduate studies)
Information Systems Security (Bachelor studies)
Computer Networks Security (Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Mladen Vidović (Bachelor studies)
Databases (Bachelor studies)
Development of mobile applications (Bachelor studies)
Software testing (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Web design (Bachelor studies)
Thursday 15:00 16:00 Novi Sad, onlajn i u zbornici
Mlađan Jovanović (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Human-Computer Interaction (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Programming user interfaces (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Web design (Bachelor studies)
Wednesday 16:00 17:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Nataša Kilibarda Bezbednost hrane (Bachelor studies)
Bezbednost hrane u ugostiteljstvu (Postgraduate studies)
Food Technology (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Danijelova, 2nd floor
Nataša Stanišić English language 3 (Bachelor studies)
English language 4 (Bachelor studies)
Business English (Bachelor studies)
Human Resources Management (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Danijelova, 1st floor
Nebojša Bačanin Džakula (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Database Systems (Bachelor studies)
Databases (Bachelor studies)
Distribuirani računarski sistemi (Bachelor studies)
Klaud računarstvo (Bachelor studies)
Competitive and distributed programming (Bachelor studies)
Računarski oblaci (Bachelor studies)
Veb programiranje (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Danijelova, 2nd floor
Nebojša Nešić Databases (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Multimedia (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Computer Networks Security (Bachelor studies)
Monday 15:00 16:00 Elektronski
Neda Maenza French language 1 (Bachelor studies)
French language 2 (Bachelor studies)
French language 3 (Bachelor studies)
French language 4 (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Nemanja Stanišić Analysis of financial statements (Bachelor studies)
Financial Statement Analysis in Banking Sector (Bachelor studies)
Financial Statement Analysis in Accounting and Auditing (Bachelor studies)
Evaluation and Risk (Postgraduate studies)
Evaluation and Risk (old study programme) (Bachelor studies)
Financial analysis and business decision-making (Postgraduate studies)
Financial Reporting and Decision Making (Postgraduate studies)
Investment Banking (Postgraduate studies)
Corporate Finance (Postgraduate studies)
Corporate Finance -MT (Bachelor studies)
Corporate Finance-PE (Bachelor studies)
Corporate Finance Management (Postgraduate studies)
Social Research Methodology (Postgraduate studies)
Advanced Audit Methodology (Postgraduate studies)
Money, Banking and Financial Markets (Postgraduate studies)
(Bachelor studies)
Accounting Regulation (Postgraduate studies)
Contemporary Corporate Finance (Postgraduate studies)
Contemporary Finance Theories (Postgraduate studies)
Special Balances (Postgraduate studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Nenad Dikić (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Sportska medicina (Bachelor studies)
Monday 18:00 19:00 Danijelova, 1st floor
Nenad Kojić Internet and web programming (Bachelor studies)
Web design (Bachelor studies)
Tuesday 19:00 20:00 Kumodraška - 042
Nenad Trunić (Bachelor studies)
Identifikacija i razvoj talenta u sportu (Postgraduate studies)
Košarka (Bachelor studies)
Praktična istraživanja i poslovne veštine (FFKMS) (Bachelor studies)
Trenažna tehnologija (Bachelor studies)
Tuesday 15:00 16:00 Danijelova, 1st floor
Nevena Crnomarković (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Wednesday 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Nikica Radović Economic-financial Analysis in Hospitality Industry (Bachelor studies)
Economic-financial Analysis in Tourism Sector (Bachelor studies)
Financial Operations in Hospitality Industry (Bachelor studies)
Financial Operations in Tourism (Bachelor studies)
Business Systems in Tourism (Postgraduate studies)
Strategijsko pozicioniranje hotelskih preduzeća (Postgraduate studies)
Tourism Market (Postgraduate studies)
Tourism and Space (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Nikola Savanović (Bachelor studies)
Computer Networks (Bachelor studies)
Web programming (Bachelor studies)
Thursday 18:00 19:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Nikola Stakić Evaluation and risk (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Financial Markets (Bachelor studies)
Investment (Postgraduate studies)
(Bachelor studies)
The Fundamentals of Financial Engineering (Postgraduate studies)
Procena vrednosti kapitala (Postgraduate studies)
Contemporary Investment Theories (Postgraduate studies)
Monday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Nikola Stefanović E-Commerce and Commodity Exchange (Postgraduate studies)
The Fundamentals of Financial Engineering (Postgraduate studies)
Contemporary Investment Theories (Postgraduate studies)
Monday 18:00 19:00 Onlajn i u Danijelovoj
Nikola Vasić Databases (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
eBusiness (Bachelor studies)
Internet Marketing (Bachelor studies)
Cryptology 1 (Bachelor studies)
Programming Fundamentals / Programming 1 - Python (Bachelor studies)
Computer Networks (Bachelor studies)
Information Systems Security (Bachelor studies)
Computer Networks Security (Bachelor studies)
Thursday 10:00 11:00 Elektronski
Nina Dragićević (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Wednesday 20:00 21:00 Kumodraška - 042
Nina Pantelić Anglofone studies 1 (Bachelor studies)
Anglofone studije 2 (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Savremeni engleski jezik 5 (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Modern English 7 (Bachelor studies)
Modern English 8 (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Monday 18:00 19:00 Onlajn i u Danijelovoj
Novica Petrović Simultaneous and consecutive translation 1 (Bachelor studies)
Simultaneous and consecutive translation 2 (Bachelor studies)
Wednesday 16:00 17:00 Danijelova, 1st floor
Novica Petrović Simultaneous and consecutive translation 1 (Bachelor studies)
Wednesday 16:00 17:00 Elektronski
Petar Biševac Informacioni sistemi zasnovani na veb tehnologijama (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Metodologije razvoja softvera (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Information Systems Design (Bachelor studies)
Razvoj veb aplikacija (Bachelor studies)
Software Specification and Modeling (Bachelor studies)
Software project management (Bachelor studies)
Wednesday 16:00 17:00 Elektronski
Petar Spalević Accreditation and Conformity Assessment (Bachelor studies)
Operating Systems (Bachelor studies)
Programmed hardware and embedded systems (Bachelor studies)
Computer Systems (Bachelor studies)
Širokopojasne pristupne mreže (Postgraduate studies)
Data Structures and Algorithms (Bachelor studies)
Probability and Statistics (Bachelor studies)
Tuesday 19:00 20:00 Danijelova, 2nd floor
Predrag Nemec Dečije igre i sport (Bachelor studies)
Identifikacija i razvoj talenata u sportu (Postgraduate studies)
Metodika tehnike i taktike u sportu (Postgraduate studies)
Odbojka (Bachelor studies)
Savremeni trendovi u trenažnoj tehnologiji (Postgraduate studies)
Wednesday 17:00 18:00 Danijelova, 2nd floor
Predrag Vukadinović Analysis of financial statements (Bachelor studies)
Financial Statement Analysis in Marketing and Trade (Bachelor studies)
Economics (Bachelor studies)
Investments (Bachelor studies)
Cost Accounting Systems (Bachelor studies)
Monday 18:00 19:00 Elektronski
Radmila Suzić English language 2 (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Morphology of English (Bachelor studies)
Nastava engleskog jezika 1 (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Savremeni engleski jezik 3 (Bachelor studies)
Savremeni engleski jezik 4 (Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Elektronski
Ružica Micić (Bachelor studies)
Friday 11:00 12:00 Kumodraška - 042
Sanja Filipović Economics (Bachelor studies)
(Postgraduate studies)
Money, Banking and Financial Markets (Postgraduate studies)
Organizacioni razvoj i upravljanje promenama (Postgraduate studies)
Contemporary Corporate Finance (Postgraduate studies)
Contemporary Finance Theories (Postgraduate studies)
Thursday 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Saša Adamović (Bachelor studies)
Cryptology 1 (Bachelor studies)
Cryptology 2 (Bachelor studies)
Practicum - Information Systems Security (Bachelor studies)
Monday 12:00 13:00 Danijelova, 1st floor
Saša Čorboloković Srpski jezik (Bachelor studies)
Thursday 10:00 11:00 Danijelova, 2nd floor
Saša Veličković Sportska gimnastika (Bachelor studies)
Wednesday 10:00 11:00 Danijelova, 1st floor
Slađana Rakić Atletika (Bachelor studies)
Menadžment bezbednosti u sportu (Bachelor studies)
Friday 14:00 15:00 Onlajn i u Danijelovoj
Slađana Spasić Statistical Methods (old study programme) (Bachelor studies)
Statistics (Bachelor studies)
Steganographic Systems (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Slavko Alčaković Digital Marketing and Media in Sports (Bachelor studies)
Internet Marketing (Bachelor studies)
Marketing research (Bachelor studies)
Marketing u sportu (Bachelor studies)
Services Marketing (Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Slobodan Čerović Tourism Economics (Bachelor studies)
Economic-financial Analysis in Hospitality Industry (Bachelor studies)
Economic-financial Analysis in Tourism Sector (Bachelor studies)
Hotel Operations (Bachelor studies)
Business Decision Making in Tourism Sector (Postgraduate studies)
Design and Construction in Hospitality (Bachelor studies)
Contemporary Trends in Tourism (Postgraduate studies)
Strategic Marketing in Tourism (Postgraduate studies)
Strategic Management in Tourism (Postgraduate studies)
Strategijsko pozicioniranje hotelskih preduzeća (Postgraduate studies)
Tourism Market (Postgraduate studies)
Human Resource Management in the Hospitality Industry (Bachelor studies)
Hospitality Management (Postgraduate studies)
Tuesday 14:00 15:00 Elektronski
Slobodan Čerović Tourism Economics (Bachelor studies)
Economic-financial Analysis in Hospitality Industry (Bachelor studies)
Economic-financial Analysis in Tourism Sector (Bachelor studies)
Hotel Operations (Bachelor studies)
Business Decision Making in Tourism Sector (Postgraduate studies)
Design and Construction in Hospitality (Bachelor studies)
Contemporary Trends in Tourism (Postgraduate studies)
Strategic Marketing in Tourism (Postgraduate studies)
Strategic Management in Tourism (Postgraduate studies)
Strategijsko pozicioniranje hotelskih preduzeća (Postgraduate studies)
Tourism Market (Postgraduate studies)
Human Resource Management in the Hospitality Industry (Bachelor studies)
Hospitality Management (Postgraduate studies)
Tuesday 14:00 15:00 Onlajn i u Danijelovoj
Snežana Janićijević (Bachelor studies)
Friday 19:00 20:00 Onlajn i u Danijelovoj
Srđan Marković Analitika u sportu i skauting (Bachelor studies)
Biomehanika (Bachelor studies)
Dijagnostika u fizičkom vaspitanju i sportu (Postgraduate studies)
(Postgraduate studies)
Fudbal (Bachelor studies)
Kondiciona priprema u sportu i fitnesu (Postgraduate studies)
Sportska administracija i sistemi nacionalnog sporta (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Suzana Đorđević Milošević (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Svetlana Stanišić Ishrana (Bachelor studies)
Ishrana, suplementacija i oporavak sportista (Postgraduate studies)
(Bachelor studies)
Contemporary Trends in Tourism (Postgraduate studies)
Tuesday 17:00 18:00 Elektronski
Tamara Papić (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Tuesday 16:00 17:00 Onlajn i u Danijelovoj
Tamara Ratković Personalni fitnes (Bachelor studies)
Human Resources Management (Bachelor studies)
Monday 16:00 17:00 Danijelova, 1st floor
Tamara Stojmenović (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Sportska medicina (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Teodor Petrović (Bachelor studies)
Cryptology 2 (Bachelor studies)
NoSQL (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Programming Fundamentals / Programming 1 - Java (Bachelor studies)
Practicum - Information Systems Security (Bachelor studies)
Friday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Tijana Gajić English language 2 (Bachelor studies)
English language 4 (Bachelor studies)
Business English (Bachelor studies)
Modern English 1 (Bachelor studies)
Modern English Language 2 (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Danijelova, 1st floor
Tijana Kaličanin Banking (Bachelor studies)
Economics (Bachelor studies)
Management (Bachelor studies)
Monetary economy (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Tijana Radojević Financial Operations in Hospitality Industry (Bachelor studies)
Financial Operations in Tourism (Bachelor studies)
Tourism Crisis Management (Postgraduate studies)
International Economics (Bachelor studies)
International Finance (old study programme) (Bachelor studies)
International Financial Institutions (Bachelor studies)
Modeli raspodele rizika u finansijskom poslovanju (Postgraduate studies)
Advanced Electronic Business Systems (Postgraduate studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Timea Bezdan Applied Calculus (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Discrete Mathematics (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Marketing (Bachelor studies)
Management (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Project Management (Bachelor studies)
Tuesday 18:00 19:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Valentina Bošković Marković English language 1 (Bachelor studies)
Modern English 1 (Bachelor studies)
Savremeni engleski jezik 3 (Bachelor studies)
Savremeni engleski jezik 4 (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Valentina Gavranović Phonetics and phonology of the English language (Bachelor studies)
Humanistički pristupi u nastavi jezika (Postgraduate studies)
Modern English 1 (Bachelor studies)
Modern English Language 2 (Bachelor studies)
Savremeni engleski jezik 5 (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Modern English 7 (Bachelor studies)
Modern English 8 (Bachelor studies)
Savremeni pristupi nastavi (Postgraduate studies)
Semantika engleskog jezika (Bachelor studies)
Syntax of English (Bachelor studies)
Tuesday 17:00 18:00 Danijelova, 1st floor
Vedran Cvijanović Anglofone studies 1 (Bachelor studies)
Anglofone studije 2 (Bachelor studies)
Drama, Film and Literature (Bachelor studies)
Tuesday 13:00 14:00 Danijelova, 1st floor
Velisav Marković Pravo u sportu (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Vesna Nemec Dečije igre i sport (Bachelor studies)
Fizičko vežbanje dece sa posebnim potrebama (Bachelor studies)
Rekreacija (Bachelor studies)
Sport osoba sa invaliditetom (Postgraduate studies)
Wednesday 17:00 18:00 Danijelova, 1st floor
Violeta Tomašević Computer architecture (Bachelor studies)
Modelom vođen razvoj softvera (Postgraduate studies)
Application Software Development (Bachelor studies)
Wednesday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Vladan Marković Identification and Development of Talents in Sports (Postgraduate studies)
Kondiciona priprema u sportu i fitnesu (Postgraduate studies)
Plivanje (Bachelor studies)
Plivanje i vaterpolo (Bachelor studies)
Skijanje (Bachelor studies)
Teorija fizičkog vaspitanja i sporta (Bachelor studies)
Teorija sporta (Bachelor studies)
Vaterpolo (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Danijelova, 2nd floor
Vladimir Mitić Financial Reporting (Bachelor studies)
Business Finance (Bachelor studies)
Accounting (Bachelor studies)
Cost Accounting Systems (Bachelor studies)
Managerial Accounting (Bachelor studies)
Monday 16:00 17:00 Elektronski
Vuk Gajić (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Friday 17:00 18:00 Danijelova, 2nd floor
Vule Mizdraković Advanced Financial Reporting (Postgraduate studies)
Accounting analysis (Postgraduate studies)
Accounting (Bachelor studies)
Special financial reports (Bachelor studies)
Thursday 17:00 18:00 Onlajn i u Danijelovoj
Žaklina Spalević Poresko pravo i zloupotrebe (Postgraduate studies)
Business Law (Bachelor studies)
The Legal Basis of Forensics (Postgraduate studies)
Pravni aspekti sajber prostora (Bachelor studies)
The Law (Bachelor studies)
Law with the Fundamentals of European Union Law (Bachelor studies)
Right in tourism (Bachelor studies)
Wednesday 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Živka Malić (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Friday 17:00 18:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Zora Konjović (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Tuesday 13:00 14:00 Elektronski
Zora Konjović (Bachelor studies)
(Bachelor studies)
Tuesday 13:00 14:00 Novi Sad, onlajn i u zbornici
Zoran Cekić Entrepreneurship (Bachelor studies)
Project Management (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Danijelova, 1st floor
Zoran Jović Corporate Finance (Bachelor studies)
Corporate Finance Management (Postgraduate studies)
Monetary economy (Bachelor studies)
Contemporary Corporate Finance (Postgraduate studies)
Contemporary Finance Theories (Postgraduate studies)
Thursday 19:00 20:00 Onlajn i u Kumodraškoj
Zoran Mijić (Postgraduate studies)
Thursday 18:00 19:00 Danijelova, 1st floor
Zoran Pavlović (Bachelor studies)
Tuesday 18:00 19:00 Elektronski
Zoran Pavlović (Bachelor studies)
Thursday 16:00 17:00 Elektronski
Zoran Petrović Public Sector Budgeting (Postgraduate studies)
Financial Reporting (Bachelor studies)
Forenzika u digitalnom okruženju (Postgraduate studies)
Generally Accepted Auditing Standard GAAS (Bachelor studies)
Accounting Regulation (old study programme) (Bachelor studies)
Audit regulations (Bachelor studies)
Cost Accounting Systems (Bachelor studies)
Monday 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Zorica Stojanović-Ristić (Bachelor studies)
Wednesday 20:00 21:00 Elektronski