English

Studenti DLS studija mogu doći na konsultacije kod profesora u bilo kom terminu posle 17 časova, bez obzira na to koji predmeti su u tim terminima naznačeni.


Pretraga predmeta i profesora:
Ime i prezime Predmeti Dan Od Do Prostorija
Aleksandar Jevremović Napredni sistemi zaštite računarskih mreža (Poslediplomske studije)
Zaštita u računarskim mrežama (Osnovne studije)
Ponedeljak 13:00 14:00 Danijelova - I sprat
Aleksandar Jevremović Internet tehnologije (Osnovne studije)
Računarske mreže (Osnovne studije)
Sreda 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Ana Simićević Diskretna matematika (Osnovne studije)
Matematika (Osnovne studije)
Verovatnoća i statistika (Osnovne studije)
Kvantitativne metode (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Angelina Njeguš Geografski informacioni sistemi (Poslediplomske studije)
Informacioni sistemi (Osnovne studije)
Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu (Osnovne studije)
Informacioni sistemi za podršku poslovnom odlučivanju (Poslediplomske studije)
Inteligentni poslovni sistemi (Poslediplomske studije)
Internet i globalne turističke regije (Poslediplomske studije)
Napredni sistemi elektronskog poslovanja (Poslediplomske studije)
Poslovna informatika (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Biljana Simić Kineski jezik (Osnovne studije)
Kineski jezik 1 (Osnovne studije)
Kineski jezik 2 (Osnovne studije)
Kineski jezik 3 (Osnovne studije)
Sreda 15:00 16:00 Danijelova - II sprat
Biljana Simić Kineski jezik (Osnovne studije)
Kineski jezik 1 (Osnovne studije)
Kineski jezik 2 (Osnovne studije)
Kineski jezik 3 (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Dalibor Radovanović Baze podataka (Osnovne studije)
Ponedeljak 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Dalibor Radovanović Baze podataka (Osnovne studije)
Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu (Osnovne studije)
Osnovi računarske tehnike (Osnovne studije)
Elektronsko poslovanje (Osnovne studije)
Internet marketing (Osnovne studije)
Ponedeljak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Dalibor Radovanović Internet marketing (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Danijel Cvjetićanin Menadžerska ekonomija (Osnovne studije)
Sreda 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Danijel Cvjetićanin Konkurentnost u trgovini (Poslediplomske studije)
Kvantitativne metode za naučna istraživanja (Poslediplomske studije)
Mikroekonomska analiza (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Danijel Pavlović Marketing u turizmu i hotelijerstvu (Osnovne studije)
Menadžment turističke destinacije (Osnovne studije)
Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Danilo Golijanin Konkurentnost u trgovini (Poslediplomske studije)
Marketing (Osnovne studije)
Marketing u trgovini (Osnovne studije)
Trgovinski menadžment (Osnovne studije)
Upravljanje prodajom (Poslediplomske studije)
Sreda 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Dejan Živković Kvantitativne metode za naučna istraživanja (Poslediplomske studije)
Programiranje 1 (Osnovne studije)
Programski jezici (Osnovne studije)
Strukture podataka i algoritmi (Osnovne studije)
Petak 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Dragan Cvetković Dizajn proizvoda (Osnovne studije)
Industrijski inženjering i dizajn (Osnovne studije)
Inženjerski sistemi za podršku odlučivanju (Poslediplomske studije)
Inženjersko projektovanje (Poslediplomske studije)
Napredni proizvodno tehnički sistemi (Poslediplomske studije)
Osnove inženjerstva (Osnovne studije)
Osnovi računarske tehnike (Osnovne studije)
Poslovna informatika (Osnovne studije)
Programski sistemi za upravljanje projektima (Poslediplomske studije)
Savremena kretanja u inženjeringu (Poslediplomske studije)
Utorak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Dragiša Veličković fiskalna ekonomija (Osnovne studije)
Javne finansije (Osnovne studije)
Makroekonomija - stari plan (Osnovne studije)
Makroekonomija (stare generacije) (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Dragoljub Barjaktarović Poslovni sistemi u turizmu (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Dušan Borovčanin Ekonomika turizma (Osnovne studije)
Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Četvrtak 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Dušan Borovčanin Ekonomsko-finansijska analiza u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Ekonomsko-finansijska analiza u turizmu (Osnovne studije)
Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Dušan Regodić Logistika (Osnovne studije)
Tehnički sistemi (Osnovne studije)
Inžinjerstvo i zaštita životne sredine (Poslediplomske studije)
Krizni menadžment u turizmu (Poslediplomske studije)
Napredni proizvodno tehnički sistemi (Poslediplomske studije)
Programski sistemi za upravljanje projektima (Poslediplomske studije)
Upravljanje inovacijama (Poslediplomske studije)
Upravljanje promenama (Poslediplomske studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Dušan Stamenković Informatika (Osnovne studije)
Informatika za inženjere (Osnovne studije)
Operativni sistemi (Osnovne studije)
Osnove informacionih tehnologija (Osnovne studije)
Sigurnost u računarskim mrežama (Osnovne studije)
Računarske mreže (Osnovne studije)
Računarski sistemi (Osnovne studije)
Ponedeljak 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Dušan Stamenković Zaštita u računarskim mrežama (Osnovne studije)
Utorak 11:00 12:00 Danijelova - I sprat
Endre Pap Kvantitativne metode za naučna istraživanja (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Filip Đoković Projektovanje i izgradnja u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Ponedeljak 18:00 19:00 Danijelova - I sprat
Goran Avlijaš Preduzetništvo (Osnovne studije)
Upravljanje projektima (Osnovne studije)
Upravljanje projektom (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Goran Kunjadić Elektronske poslovne komunikacije (Osnovne studije)
Menadžment informacionih sistema (Osnovne studije)
Projektovanje menadžment sistema bezbednosti informacija (Osnovne studije)
Utorak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Goranka Knežević Ekonomsko finansijska analiza (Osnovne studije)
Finansijsko izveštavanje i poslovno odlučivanje (Poslediplomske studije)
Forenzičko računovodstvo (Osnovne studije)
Napredno finansijsko izveštavanje (Poslediplomske studije)
Računovodstvo (Osnovne studije)
Specijalni bilansi (Poslediplomske studije)
Ponedeljak 16:00 17:00 Danijelova - II sprat
Gordana Dobrijević Komuniciranje i pregovaranje u trgovini (Osnovne studije)
Međunarodni menadžment (Osnovne studije)
Menadžment javnih institucija (Poslediplomske studije)
Propaganda i reklama (Poslediplomske studije)
Ponedeljak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Igor Vujičić Baze podataka (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Ivana Brdar Gastronomija (Osnovne studije)
Marketing usluga (Osnovne studije)
Ponedeljak 11:00 12:00 Kumodraška - 042
Ivana Brdar Marketing usluga (Osnovne studije)
Menadžment prirodnih i kulturnih resursa (Osnovne studije)
Gastronomija (Osnovne studije)
Tematski turizam (Osnovne studije)
Principi ishrane i rekreacije (Osnovne studije)
Restoraterstvo (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Ivana Kostić-Kovačević Diskretna matematika (Osnovne studije)
Matematika (Osnovne studije)
Savremena algebra (Poslediplomske studije)
Verovatnoća i statistika (Osnovne studije)
Utorak 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Ivana Tomić Engleski jezik 1 (Osnovne studije)
Engleski jezik 3 (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Ivica Terzić Bankarstvo (Osnovne studije)
Finansijska tržišta (Osnovne studije)
Finansijski posrednici (Osnovne studije)
Međunarodne finansijske institucije (Osnovne studije)
Monetarna ekonomija (Osnovne studije)
Portfolio menadžment (Osnovne studije)
Ponedeljak 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Ivica Terzić Bankarstvo (Osnovne studije)
Finansijska tržišta (Osnovne studije)
Finansijski posrednici (Osnovne studije)
Međunarodne finansijske institucije (Osnovne studije)
Monetarna ekonomija (Osnovne studije)
Portfolio menadžment (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Jasna Petrović Engleski jezik 1 (Osnovne studije)
Engleski jezik 2 (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Jelena Boljanović Informacione tehnologije i menadžment znanja (Poslediplomske studije)
Korporativna kultura (Poslediplomske studije)
Menadžment (Osnovne studije)
Organizaciono ponašanje (Poslediplomske studije)
Strategijski menadžment ljudskih resursa (Poslediplomske studije)
Upravljanje ljudskim resursima (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Jelena Gajić Marketing (Osnovne studije)
Marketing menadžment (Poslediplomske studije)
Marketing usluga (Osnovne studije)
Advertising (Osnovne studije)
Upravljanje marketingom u turizmu (Poslediplomske studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Jelena Gavrilović Elektrotehnika (Osnovne studije)
Matematika (Osnovne studije)
Telekomunikacije (Osnovne studije)
Signali i sistemi (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Jelena Stanković Kanali marketinga (Osnovne studije)
Marketing (Osnovne studije)
Marketing menadžment (Poslediplomske studije)
Propaganda i reklama (Poslediplomske studije)
Sreda 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Jovan Popesku Marketing u turizmu i hotelijerstvu (Osnovne studije)
Menadžment turističke destinacije (Osnovne studije)
Sreda 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Jovan Popesku Krizni menadžment u turizmu (Poslediplomske studije)
Savremena kretanja u turizmu (Poslediplomske studije)
Strategijski marketing u turizmu (Poslediplomske studije)
Upravljanje marketingom u turizmu (Poslediplomske studije)
Menadžment turističke destinacije (Osnovne studije)
Marketing u turizmu i hotelijerstvu (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Katarina Milosavljević Nemački jezik 1 (Osnovne studije)
Ponedeljak 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Kosana Vićentijević Forenzičko računovodstvo (Poslediplomske studije)
Forenzika i prevare (Poslediplomske studije)
Metodologija revizije (stari program) (Osnovne studije)
Revizija (Osnovne studije)
Revizija i srodne usluge reviziji (Poslediplomske studije)
Revizijski zaključni izveštaj (stari program) (Osnovne studije)
Ponedeljak 16:00 17:00 Danijelova - II sprat
Lazar Dražeta Razvoj karijere i poslovnih veština (FIR) (Osnovne studije)
Profesionalni razvoj i poslovne veštine (FIR) (Osnovne studije)
Utorak 16:00 17:00 Danijelova - II sprat
Lazar Dražeta Liderstvo i upravljanje promenama (Poslediplomske studije)
Menadžment ljudskih resursa (Poslediplomske studije)
Organizaciono ponašanje (Poslediplomske studije)
Profesionalni razvoj i poslovne veštine (PFB) (Osnovne studije)
Razvoj karijere i poslovnih veština (PFB) (Osnovne studije)
Trening i razvoj zaposlenih (Poslediplomske studije)
Utorak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Lidija Barjaktarović Berzansko i bankarsko poslovanje (Poslediplomske studije)
Menadžment u osiguranju (Poslediplomske studije)
Modeli raspodele rizika u osiguranju (Poslediplomske studije)
Novac, bankarstvo i finansijska tržišta (Poslediplomske studije)
Poslovne finansije (Osnovne studije)
Upravljanje rizikom (Osnovne studije)
Upravljanje rizikom u trgovini (Poslediplomske studije)
Upravljanje rizicima u osiguranju (Osnovne studije)
Ekonomika osiguranja (Osnovne studije)
Istraživanje tržišta i prodaja osiguranja (Osnovne studije)
Preventiva u osiguranju (Osnovne studije)
Tehnologija osiguranja (Osnovne studije)
Upravljanje organizacijama za osiguranje i reosiguranje (Osnovne studije)
Menadžment korporativnih finansija (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Marija Kostić Osnovi prava (stari program) (Osnovne studije)
Poslovno pravo (Osnovne studije)
Pravo (Osnovne studije)
Pravo Evropske Unije (Osnovne studije)
Pravo osiguranja (Osnovne studije)
Pravo sa osnovama prava EU (Osnovne studije)
Pravo sa osnovama prava EU (stari program) (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Marija Kostić Poslovno pravo (Osnovne studije)
Utorak 14:00 15:00 Danijelova - II sprat
Marina Marjanović-Jakovljević Advertising (Osnovne studije)
Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti (Osnovne studije)
Objektno-orijentisano programiranje (Osnovne studije)
Signali i sistemi (Osnovne studije)
Telekomunikacije (Osnovne studije)
Sreda 10:00 11:00 Kumodraška - 042
Marina Milovanović Španski jezik 1 (Osnovne studije)
Španski jezik 2 (Osnovne studije)
Španski jezik 3 (Osnovne studije)
Španski jezik 4 (Osnovne studije)
Petak 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Marina Milovanović Španski jezik 1 (Osnovne studije)
Španski jezik 2 (Osnovne studije)
Španski jezik 3 (Osnovne studije)
Španski jezik 4 (Osnovne studije)
Petak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Marina Savković Ekonomija (Osnovne studije)
Međunarodna ekonomija (Osnovne studije)
Menadžerska ekonomija (Osnovne studije)
Savremeno tržište rada (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Marko Milojević
Forenzika i prevare (Poslediplomske studije)
Metodologija forenzičke revizije (Poslediplomske studije)
Računovodstveni informacioni sistemi (Osnovne studije)
Revizija i srodne usluge reviziji (Poslediplomske studije)
Upravljačko računovodstvo (Osnovne studije)
Finansijsko izveštavanje i poslovno odlučivanje (Poslediplomske studije)
Budžetiranje (Poslediplomske studije)
Informacioni sistemi za podršku poslovnom odlučivanju (Poslediplomske studije)
Specijalni bilansi (Poslediplomske studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Marko Šarac Digitalna forenzika (Poslediplomske studije)
Elektronska trgovina (Osnovne studije)
Elektronsko poslovanje (Osnovne studije)
Internet marketing (Osnovne studije)
Računarske mreže (Osnovne studije)
Sistemi za detekciju upada u računarske mreže (Poslediplomske studije)
Utorak 11:00 12:00 Kumodraška - 042
Marko Šarac Digitalna forenzika (Poslediplomske studije)
Elektronska trgovina (Osnovne studije)
Internet marketing (Osnovne studije)
Računarske mreže (Osnovne studije)
Sistemi za detekciju upada u računarske mreže (Poslediplomske studije)
Elektronsko poslovanje (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Marko Tanasković Internet stvari (Osnovne studije)
Programiranje hardvera i ugrađeni sistemi (Osnovne studije)
Sistemi za rad u realnom vremenu (Osnovne studije)
Ponedeljak 12:00 13:00 Danijelova - II sprat
Milan Čabarkapa Konkurentno i distribuirano programiranje (Osnovne studije)
Ponedeljak 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Milan Čabarkapa Interakcija čovek-računar (Osnovne studije)
Konkurentno i distribuirano programiranje (Osnovne studije)
Operativni sistemi (Osnovne studije)
Praktikum - Programski sistemi (Osnovne studije)
Savremeni računarski sistemi (Poslediplomske studije)
Utorak 16:00 17:00 Danijelova - I sprat
Milan Gašović Marketing (Osnovne studije)
Sreda 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Milan Milosavljević
Kriptologija 2 (Osnovne studije)
Osnovi teorije informacija i kodovanje (Osnovne studije)
Utorak 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Milan Milosavljević
Biometrijski sistemi (Poslediplomske studije)
Elektronske poslovne komunikacije (Osnovne studije)
Informacione tehnologije i menadžment znanja (Poslediplomske studije)
Inteligentni poslovni sistemi (Poslediplomske studije)
Inteligentni sistemi (Poslediplomske studije)
Istraživanje podataka (Poslediplomske studije)
Kriptoanaliza 1 (Poslediplomske studije)
Kriptoanaliza 2 (Poslediplomske studije)
Napredni Kriptosistemi 1 (Poslediplomske studije)
Napredni Kriptosistemi 2 (Poslediplomske studije)
Sistemi za detekciju upada u računarske mreže (Poslediplomske studije)
Steganografski sistemi (Poslediplomske studije)
Teorija odlučivanja (Poslediplomske studije)
Veštačka inteligencija (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Milan Tair Praktikum - Internet i veb tehnologije (Osnovne studije)
Programiranje mobilnih aplikacija (Osnovne studije)
Sreda 13:00 14:00 Danijelova - II sprat
Milan Tair Osnove programiranja / Programiranja 1 - Java (Osnovne studije)
Osnove programiranja / Programiranja 1 - Python (Osnovne studije)
Petak 10:00 11:00 Kumodraška - 042
Mile Stanišić Interna revizija (Osnovne studije)
Kontroling (Osnovne studije)
Metodologija interne revizije (Poslediplomske studije)
Principi interne revizije (Poslediplomske studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Milenko Heleta Integrisani menadžment sistemi (Poslediplomske studije)
Inžinjerstvo i zaštita životne sredine (Poslediplomske studije)
Napredni proizvodno tehnički sistemi (Poslediplomske studije)
Osnove inženjerstva (Osnovne studije)
Projektovanje menadžment sistema kvaliteta (Osnovne studije)
Projektovanje menadžment sistema životne i radne sredine (Osnovne studije)
Savremena kretanja u inženjeringu (Poslediplomske studije)
Upravljanje kvalitetom (Osnovne studije)
Ponedeljak 13:00 14:00 Danijelova - II sprat
Milenko Heleta Integrisani menadžment sistemi (Poslediplomske studije)
Inžinjerstvo i zaštita životne sredine (Poslediplomske studije)
Napredni proizvodno tehnički sistemi (Poslediplomske studije)
Osnove inženjerstva (Osnovne studije)
Projektovanje menadžment sistema kvaliteta (Osnovne studije)
Projektovanje menadžment sistema životne i radne sredine (Osnovne studije)
Savremena kretanja u inženjeringu (Poslediplomske studije)
Upravljanje kvalitetom (Osnovne studije)
Utorak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Milica Čolović Psihologija (Osnovne studije)
Četvrtak 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Miloljub Albijanić Kvantitativne metode (Osnovne studije)
Strategijski menadžment (Osnovne studije)
Finansijska matematika i aktuarstvo (Osnovne studije)
Četvrtak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Milorad Stojić Kultura i turizam (Poslediplomske studije)
Strategijski marketing u turizmu (Poslediplomske studije)
Petak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Miloš Ličina Razvoj aplikativnog softvera (Osnovne studije)
Utorak 13:00 14:00 Danijelova - II sprat
Miloš Stojmenović Adaptivna obrada signala (Poslediplomske studije)
Biometrijski sistemi (Poslediplomske studije)
Informatika (Osnovne studije)
Napredni Kriptosistemi 1 (Poslediplomske studije)
Poslovna informatika (Osnovne studije)
Četvrtak 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Milovan Stanišić Budžetiranje (Poslediplomske studije)
Napredna metodologija revizije (Poslediplomske studije)
Evaluacija i rizik (Poslediplomske studije)
Menadžment u bankarstvu (Poslediplomske studije)
Poslovno odlučivanje u turizmu (Poslediplomske studije)
Računovodsvena analiza (Poslediplomske studije)
Računovodstvo za strateške poslovne odluke (Poslediplomske studije)
Finansijska tržišta u turizmu (Poslediplomske studije)
Metodologija revizije (Poslediplomske studije)
Novac, bankarstvo i finansijska tržišta (Poslediplomske studije)
Sreda 16:00 17:00 Rektorat
Mirjana Dubičanin Italijanski jezik 4 (Osnovne studije)
Ponedeljak 14:00 15:00 Danijelova - I sprat
Mirjana Dubičanin Italijanski jezik (Osnovne studije)
Italijanski jezik 2 (Osnovne studije)
Italijanski jezik 3 (Osnovne studije)
Utorak 19:00 20:00 Kumodraška - 042
Miroljub Hadžić Bankarstvo (Osnovne studije)
Monetarno-kreditni i devizni sistemi (Osnovne studije)
Monetarna ekonomija (Osnovne studije)
Ponedeljak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Miroljub Hadžić Bankarstvo (Osnovne studije)
Berzansko i bankarsko poslovanje (Poslediplomske studije)
Monetarno-kreditni i devizni sistemi (Osnovne studije)
Sreda 18:00 19:00 Danijelova - II sprat
Miroslav Dukić Principi savremenih telekomunikacija (Poslediplomske studije)
Savremeni komunikacioni sistemi (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Rektorat
Miroslav Knežević Ekonomika turizma (Osnovne studije)
Hotelsko poslovanje (Osnovne studije)
Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Četvrtak 11:00 12:00 Kumodraška - 042
Miroslav Knežević Ekonomika turizma (Osnovne studije)
Hotelsko poslovanje (Osnovne studije)
Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Miroslav Lutovac Digitalna i analogna elektronika (Osnovne studije)
Elektrotehnika (Osnovne studije)
Kompjuterski integrisana proizvodnja (Osnovne studije)
Softverski alati i aplikacije (Osnovne studije)
Ponedeljak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Miroslav Lutovac Digitalna i analogna elektronika (Osnovne studije)
Elektrotehnika (Osnovne studije)
Kompjuterski integrisana proizvodnja (Osnovne studije)
Napredni proizvodno tehnički sistemi (Poslediplomske studije)
Strategijski i operativni menadžment (Poslediplomske studije)
Upravljanje promenama (Poslediplomske studije)
Sreda 18:00 19:00 Danijelova - I sprat
Miroslav Trifunović Menadžment (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Mladen Veinović Baze podataka (Osnovne studije)
Kriptologija 1 (Osnovne studije)
Ponedeljak 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Mladen Veinović Genarisanje, distribucija i upravljanje kriptološkim ključevima (Poslediplomske studije)
Informacione tehnologije i menadžment znanja (Poslediplomske studije)
Napredni Kriptosistemi 1 (Poslediplomske studije)
Napredni Kriptosistemi 2 (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Nada Arežina Analiza finansijskih izveštaja u bankarstvu (Osnovne studije)
Evaluacija i rizik (stari program) (Osnovne studije)
Korporativne finansije - stare generacije (Osnovne studije)
Ekonomsko finansijska analiza (Osnovne studije)
Analiza finansijskih izveštaja u računovodstvu i reviziji (Osnovne studije)
Računovodstveni informacioni sistemi (Osnovne studije)
Forenzičko računovodstvo (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Nataša Stanišić Engleski jezik 4 (Osnovne studije)
Sreda 14:00 15:00 Danijelova - II sprat
Nataša Stanišić Engleski jezik 2 (Osnovne studije)
Engleski jezik 3 (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Neda Maenza Francuski jezik 1 (Osnovne studije)
Francuski jezik 2 (Osnovne studije)
Francuski jezik 3 (Osnovne studije)
Francuski jezik 4 (Osnovne studije)
Ponedeljak 14:00 15:00 Danijelova - I sprat
Neda Maenza Francuski 1 (Osnovne studije)
Francuski 2 (Osnovne studije)
Francuski 3 (Osnovne studije)
Utorak 19:00 20:00 Kumodraška - 042
Nedžad Mehić Objektno-orijentisano programiranje (Osnovne studije)
Četvrtak 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Nedžad Mehić Objektno-orijentisano programiranje (Osnovne studije)
Operativni sistemi (Osnovne studije)
Petak 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Nemanja Stanišić Analiza finansijskih izveštaja u bankarstvu (Osnovne studije)
Savremene teorije finansiranja (Poslediplomske studije)
Korporativne finansije (Osnovne studije)
Finansijska analiza i poslovno odlučivanje (Poslediplomske studije)
Analiza finansijskih izveštaja u računovodstvu i reviziji (Osnovne studije)
Savremene korporativne finansije (Poslediplomske studije)
Evaluacija i rizik (stari program) (Osnovne studije)
Novac, bankarstvo i finansijska tržišta (Poslediplomske studije)
Investiciono bankarstvo (Poslediplomske studije)
Petak 18:00 19:00 Danijelova - II sprat
Nenad Stanić Aplikativni softver (stari program) (Osnovne studije)
Obnovljivi izvori energije (Osnovne studije)
Osnovi računarske tehnike (Osnovne studije)
Poslovna informatika (Osnovne studije)
Praktikum - Internet i veb tehnologije (Osnovne studije)
Razvoj aplikativnog softvera (Osnovne studije)
Statističke metode (stari program) (Osnovne studije)
Procesna i energetska efikasnost (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Nenad Stanić Obnovljivi izvori energije (Osnovne studije)
Osnovi računarske tehnike (Osnovne studije)
Poslovna informatika (Osnovne studije)
Aplikativni softver (stari program) (Osnovne studije)
Praktikum - Internet i veb tehnologije (Osnovne studije)
Razvoj aplikativnog softvera (Osnovne studije)
Statističke metode (stari program) (Osnovne studije)
Procesna i energetska efikasnost (Osnovne studije)
Četvrtak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Nikola Livada Ruski jezik (Osnovne studije)
Ruski jezik 1 (Osnovne studije)
Ruski jezik 2 (Osnovne studije)
Ruski jezik 3 (Osnovne studije)
Ruski jezik 4 (Osnovne studije)
Ponedeljak 11:00 12:00 Danijelova - I sprat
Nikola Livada Ruski jezik (Osnovne studije)
Ruski jezik 1 (Osnovne studije)
Ruski jezik 2 (Osnovne studije)
Ruski jezik 3 (Osnovne studije)
Ruski jezik 4 (Osnovne studije)
Utorak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Nikola Rančić Objektno-orijentisano programiranje (Osnovne studije)
Praktikum - Zaštita u informacionim sistemima (Osnovne studije)
Programski jezici (Osnovne studije)
Strukture podataka i algoritmi (Osnovne studije)
Ponedeljak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Nikola Rančić Objektno-orijentisano programiranje (Osnovne studije)
Praktikum - Zaštita u informacionim sistemima (Osnovne studije)
Programski jezici (Osnovne studije)
Strukture podataka i algoritmi (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Nikola Savanović Multimedija (Osnovne studije)
Osnovi računarske tehnike (Osnovne studije)
Utorak 11:00 12:00 Kumodraška - 042
Nikola Stefanović Elektronska trgovina i robne berze (Poslediplomske studije)
Utorak 18:00 19:00 Danijelova - II sprat
Ninela Kordić Međunarodna ekonomija (Osnovne studije)
Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Olivera Nikolić Kvantitativne metode (Osnovne studije)
Sreda 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Petar Spalević Sistemi automatskog upravljanja (Osnovne studije)
Mobilni i komunikacioni sistemi (Osnovne studije)
Petak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Petar Spalević Mikrosenzori i mikrosistemi (Poslediplomske studije)
Senzori i pretvarači (Poslediplomske studije)
Petak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Predrag Popović Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti (Osnovne studije)
Inžinjerstvo i zaštita životne sredine (Poslediplomske studije)
Menadžment totalnim kvalitetom (Poslediplomske studije)
Projektovanje menadžment sistema životne i radne sredine (Osnovne studije)
Standardizacija i metrologija (Osnovne studije)
Tehnička dijagnostika i tehnologija održavanja (Osnovne studije)
Upravljanje promenama (Poslediplomske studije)
Četvrtak 18:00 20:00 Danijelova - I sprat
Predrag Vukadinović Analiza finansijskih izveštaja u marketingu i trgovini (Osnovne studije)
Investicije (Osnovne studije)
Sreda 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Radmila Živković Menadžment odnosa sa potrošačima (Poslediplomske studije)
Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu (Osnovne studije)
Ponašanje potrošača (Osnovne studije)
Poslovni sistemi u turizmu (Poslediplomske studije)
Upravljanje marketingom u turizmu (Poslediplomske studije)
Utorak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Radmila Živković Marketing usluga (Osnovne studije)
Odnosi sa javnošću (Poslediplomske studije)
Četvrtak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Radoslav Avlijaš Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti (Osnovne studije)
Preduzetništvo (Osnovne studije)
Programski sistemi za upravljanje projektima (Poslediplomske studije)
Upravljanje projektima (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Saša Adamović Biometrijski sistemi (Poslediplomske studije)
Digitalna forenzika (Poslediplomske studije)
Praktikum - Zaštita u informacionim sistemima (Osnovne studije)
Utorak 16:00 17:00 Danijelova - I sprat
Saša Adamović Kriptologija 1 (Osnovne studije)
Kriptologija 2 (Osnovne studije)
Osnovi teorije informacija i kodovanje (Osnovne studije)
Četvrtak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Slađana Spasić Kvantitativne metode (Osnovne studije)
Statističke metode - stari plan i program (Osnovne studije)
Statistika (Osnovne studije)
Statistika za inženjere (Osnovne studije)
Sreda 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Slavka Drašković Menadžment prirodnih i kulturnih resursa (Osnovne studije)
Restoraterstvo (Osnovne studije)
Upravljanje turističkim agencijama i organizatorima putovanja (Poslediplomske studije)
Održivi razvoj turističke destinacije (Poslediplomske studije)
Utorak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Slavko Alčaković Internet marketing (Osnovne studije)
Marketing (Osnovne studije)
Marketing usluga (Osnovne studije)
Marketing usluga (stari program) (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Slobodan Barać Ekonomija (Osnovne studije)
Mikroekonomija (stari program) (Osnovne studije)
Utorak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Slobodan Čerović Ekonomsko-finansijska analiza u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Hotelsko poslovanje (Osnovne studije)
Poslovno odlučivanje u turizmu (Poslediplomske studije)
Strategijski marketing u turizmu (Poslediplomske studije)
Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Upravljanje u hotelijerstvu (Poslediplomske studije)
Sreda 16:00 18:00 Danijelova - I sprat
Sofija Vukićević Poslovno pravo (Osnovne studije)
Pravo (Osnovne studije)
Pravo sa osnovama prava EU (Osnovne studije)
Pravo sa osnovama prava EU (stari program) (Osnovne studije)
Utorak 19:00 20:00 Danijelova - I sprat
Sofija Vukićević Poslovno pravo (Osnovne studije)
Pravo (Osnovne studije)
Pravo sa osnovama prava EU (Osnovne studije)
Pravo sa osnovama prava EU (stari program) (Osnovne studije)
Sreda 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Svetlana Stanišić Stojić Gastronomija (Osnovne studije)
Principi ishrane i rekreacije (Osnovne studije)
Tehnologija životnih namirnica (Osnovne studije)
Savremena kretanja u turizmu (Poslediplomske studije)
Zdravstveni i Wellness turizam (Poslediplomske studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Tijana Gajić Engleski jezik 3 (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Tijana Gajić Engleski jezik 4 (Osnovne studije)
Sreda 13:00 14:00 Danijelova - I sprat
Tijana Radojević Finansijski i devizni menadžment u turizmu (Osnovne studije)
Finansijsko poslovanje u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Finansijsko poslovanje u turizmu (Osnovne studije)
Međunarodne finansije (stari program) (Osnovne studije)
Međunarodne finansijske institucije (Osnovne studije)
Poslovni sistemi u turizmu (Poslediplomske studije)
Berzansko i bankarsko poslovanje (Poslediplomske studije)
Krizni menadžment u turizmu (Poslediplomske studije)
Međunarodna ekonomija (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Valentina Bošković Engleski jezik 2 (Osnovne studije)
Engleski jezik 4 (Osnovne studije)
Ponedeljak 15:00 16:00 Danijelova - II sprat
Valentina Bošković Engleski jezik 2 (Osnovne studije)
Engleski jezik 4 (Osnovne studije)
Utorak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Vera Ošmjanski Engleski jezik 3 (Osnovne studije)
Sreda 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Vera Ošmjanski Engleski jezik 4 (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Verka Jovanović Turizam i prostor (Osnovne studije)
Ponedeljak 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Verka Jovanović Geografski informacioni sistemi (Poslediplomske studije)
Internet i globalne turističke regije (Poslediplomske studije)
Inženjerski sistemi za podršku odlučivanju (Poslediplomske studije)
Inžinjerstvo i zaštita životne sredine (Poslediplomske studije)
Kvantitativne metode za naučna istraživanja (Poslediplomske studije)
Menadžment prirodnih i kulturnih resursa (Osnovne studije)
Metodologija i tehnike naučnog istraživanja (Poslediplomske studije)
Metodologija naučnog istraživanja (Poslediplomske studije)
Tematski turizam (Osnovne studije)
Turizam i prostor (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Vesna Čelik Babić Nemački jezik 3 (Osnovne studije)
Nemački jezik 4 (Osnovne studije)
Sreda 19:00 20:00 Danijelova - II sprat
Vesna Čelik Babić Nemački jezik 1 (Osnovne studije)
Nemački jezik 2 (Osnovne studije)
Petak 10:00 11:00 Kumodraška - 042
Vesna Ćurčić Nemački jezik 1 (Osnovne studije)
Nemački jezik 2 (Osnovne studije)
Nemački jezik 3 (Osnovne studije)
Nemački jezik 4 (Osnovne studije)
Ponedeljak 15:00 16:00 Danijelova - I sprat
Vesna Ćurčić Nemački jezik 1 (Osnovne studije)
Nemački jezik 2 (Osnovne studije)
Nemački jezik 3 (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Vesna Spasić Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja (Osnovne studije)
Utorak 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Vesna Spasić Ekonomsko-finansijska analiza u turizmu (Osnovne studije)
Sreda 16:00 17:00 Danijelova - I sprat
Vesna Spasić Ekonomsko-finansijska analiza u turizmu (Osnovne studije)
Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja (Osnovne studije)
Upravljanje turističkim agencijama i organizatorima putovanja (Poslediplomske studije)
Sreda 18:00 19:00 Danijelova - I sprat
Violeta Tomašević Arhitektura procesora (Osnovne studije)
Osnovi računarske tehnike (Osnovne studije)
Sreda 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Violeta Tomašević Aplikativni softver (stari program) (Osnovne studije)
Ekspertski sistemi (Poslediplomske studije)
Embeded sistemi i sistemi na cipu (Poslediplomske studije)
Kriptoanaliza 1 (Poslediplomske studije)
Kriptoanaliza 2 (Poslediplomske studije)
Razvoj aplikativnog softvera (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Vladimir Džamić Sociologija (Osnovne studije)
Kultura i turizam (Poslediplomske studije)
Organizaciono ponašanje i korporativna kultura (Osnovne studije)
Korporativna kultura (Poslediplomske studije)
Praktična istraživanja i poslovne veštine (FTHM) (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Vladimir Matić
Ekspertski sistemi zasnovani na znanju (Osnovne studije)
Mikrokontroleri i mikroprocesorski sistemi (Osnovne studije)
Sistemi automatskog upravljanja (Osnovne studije)
Ponedeljak 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Vladimir Matić Veštačka inteligencija (Osnovne studije)
Petak 12:00 13:00 Danijelova - II sprat
Vladislav Miškovic Ekspertski sistemi (Poslediplomske studije)
Elektronske poslovne komunikacije (Osnovne studije)
Praktikum - Internet i veb tehnologije (Osnovne studije)
Projektovanje informacionih sistema (Osnovne studije)
Sistemi za podršku odlučivanju (Osnovne studije)
Utorak 18:00 19:00 Danijelova - II sprat
Vladislav Miškovic Baze podataka (Osnovne studije)
Objektno-orijentisano programiranje (Osnovne studije)
Osnove programiranja / Programiranja 1 - Python (Osnovne studije)
Četvrtak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Vule Mizdraković Analiza finansijskih izveštaja u bankarstvu (Osnovne studije)
Finansijsko izveštavanje i poslovno odlučivanje (Poslediplomske studije)
Napredno finansijsko izveštavanje (Poslediplomske studije)
Računovodstvo (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Žaklina Spalević Pravo sa osnovama prava EU (Osnovne studije)
Ponedeljak 19:00 20:00 Kumodraška - 042
Zoran Jeremić Portfolio menadžment (Osnovne studije)
Sreda 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Zoran Jeremić Berzansko i bankarsko poslovanje (Poslediplomske studije)
Finansijska tržišta (Osnovne studije)
Finansijska tržišta u turizmu (Poslediplomske studije)
Finansijski posrednici (Osnovne studije)
Novac, bankarstvo i finansijska tržišta (Poslediplomske studije)
Portfolio menadžment (Osnovne studije)
Savremene teorije finansiranja (Poslediplomske studije)
Sreda 18:00 19:00 Danijelova - II sprat
Zoran Jović Korporativne finansije (Osnovne studije)
Utorak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Zoran Jović Korporativne finansije (Osnovne studije)
Menadžment korporativnih finansija (Poslediplomske studije)
Savremene korporativne finansije (Poslediplomske studije)
Savremene teorije finansiranja (Poslediplomske studije)
Petak 18:00 19:00 Danijelova - II sprat
Zoran Mijić Fizika (Osnovne studije)
Sreda 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Zoran Mijić Fizika (Osnovne studije)
Sreda 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Zoran Petrović Budžetiranje (Poslediplomske studije)
Budžetiranje u javnom sektoru (Poslediplomske studije)
Evaluacija i rizik (Poslediplomske studije)
Finansijsko izveštavanje (Osnovne studije)
Finansijsko izveštavanje i poslovno odlučivanje (Poslediplomske studije)
Forenzičko računovodstvo (Poslediplomske studije)
Forenzika i prevare (Poslediplomske studije)
Međunarodni standardi revizije GAAS (stari program) (Osnovne studije)
Računovodstvena regulativa (stari program) (Osnovne studije)
Sistemi obračuna troškova (Osnovne studije)
Ponedeljak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Zoran Vujović Obnovljivi izvori energije (Osnovne studije)
Sreda 19:00 20:00 Kumodraška - 042