English

Letnje radno vreme

U periodu od 17. jula 2017. godine do ponedeljka 28. avgusta 2017. godine na Univerzitetu Singidunum radiće se prema sledećem rasporedu:

 

Beograd, Ulica Danijelova 32

 

Beograd, Ulica Kumodraška 261a

 

Novi Sad, Ulica Bulevar Mihajla Pupina 4a

 

Niš, Ulica Nikole Pašića 28

 

UPIS NA I GODINU svih fakulteta integrisanog univerziteta u navedenom periodu obavlja se svakog dana u toku navedenog radnog vremena.

 

Konsultacije sa profesorima i druge nastavne aktivnosti neće se održavati u navedenom periodu.

Studenti DLS studija mogu doći na konsultacije kod profesora u bilo kom terminu posle 17 časova, bez obzira na to koji predmeti su u tim terminima naznačeni.


Pretraga predmeta i profesora:
Ime i prezime Predmeti Dan Od Do Prostorija
Aleksandar Jevremović Internet tehnologije (Osnovne studije)
Napredni sistemi zaštite računarskih mreža (Poslediplomske studije)
Operativni sistemi (Osnovne studije)
Računarske mreže (Osnovne studije)
Ponedeljak 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Aleksandar Jevremović Napredni sistemi zaštite računarskih mreža (Poslediplomske studije)
Zaštita u računarskim mrežama (Osnovne studije)
Sreda 10:00 11:00 Danijelova - I sprat
Ana Radulović Menadžment (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Ana Simićević Diskretna matematika (Osnovne studije)
Kvantitativne metode (Osnovne studije)
Matematika (Osnovne studije)
Verovatnoća i statistika (Osnovne studije)
Ponedeljak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Angelina Njeguš Geografski informacioni sistemi (Poslediplomske studije)
Informacioni sistemi (Osnovne studije)
Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu (Osnovne studije)
Informacioni sistemi za podršku poslovnom odlučivanju (Poslediplomske studije)
Inteligentni poslovni sistemi (Poslediplomske studije)
Internet i globalne turističke regije (Poslediplomske studije)
Napredni sistemi elektronskog poslovanja (Poslediplomske studije)
Poslovna informatika (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Biljana Simić Kineski jezik (Osnovne studije)
Kineski jezik 1 (Osnovne studije)
Kineski jezik 2 (Osnovne studije)
Kineski jezik 3 (Osnovne studije)
Četvrtak 16:00 17:00 Danijelova - II sprat
Biljana Simić Kineski jezik (Osnovne studije)
Kineski jezik 1 (Osnovne studije)
Kineski jezik 2 (Osnovne studije)
Kineski jezik 3 (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Dalibor Radovanović Baze podataka (PFB) (Osnovne studije)
Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu (Osnovne studije)
Internet marketing (Osnovne studije)
Osnovi računarske tehnike (PFB) (Osnovne studije)
Elektronsko poslovanje (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Danijel Pavlović Marketing u turizmu i hotelijerstvu (Osnovne studije)
Menadžment turističke destinacije (Osnovne studije)
Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja (Osnovne studije)
Upravljanje turističkim agencijama i organizatorima putovanja (Poslediplomske studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Danilo Golijanin Konkurentnost u trgovini (Poslediplomske studije)
Marketing (Osnovne studije)
Marketing u trgovini (Osnovne studije)
Trgovinski menadžment (Osnovne studije)
Upravljanje prodajom (Poslediplomske studije)
Sreda 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Darija Lunić Italijanski jezik 1 (Osnovne studije)
Italijanski jezik 2 (Osnovne studije)
Italijanski jezik 3 (Osnovne studije)
Ponedeljak 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Darija Lunić Italijanski jezik 1 (Osnovne studije)
Italijanski jezik 2 (Osnovne studije)
Italijanski jezik 3 (Osnovne studije)
Petak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Dejan Živković Kvantitativne metode za naučna istraživanja (Poslediplomske studije)
Programski jezici (Osnovne studije)
Strukture podataka i algoritmi (Osnovne studije)
Utorak 19:00 20:00 Kumodraška - 042
Dragan Cvetković Dizajn pakovanja (Osnovne studije)
Dizajn proizvoda (Osnovne studije)
Industrijski inženjering i dizajn (Osnovne studije)
Inženjerski sistemi za podršku odlučivanju (Poslediplomske studije)
Inženjersko projektovanje (Poslediplomske studije)
Multimedija (Osnovne studije)
Napredni proizvodno tehnički sistemi (Poslediplomske studije)
Osnove inženjerstva (Osnovne studije)
Osnovi računarske tehnike (Osnovne studije)
Poslovna informatika (Osnovne studije)
Programski sistemi za upravljanje projektima (Poslediplomske studije)
Savremena kretanja u inženjeringu (Poslediplomske studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Dragiša Veličković Fiskalna ekonomija (Osnovne studije)
Javne finansije (Osnovne studije)
Makroekonomija - stari plan (Osnovne studije)
Makroekonomija (stare generacije) (Osnovne studije)
Osnove ekonomije (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Dragoljub Danilović Web dizajn (Osnovne studije)
Četvrtak 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Dušan Borovčanin Ekonomika turizma (Osnovne studije)
Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Četvrtak 10:00 11:00 Kumodraška - 042
Dušan Borovčanin Ekonomsko-finansijska analiza u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Ekonomsko-finansijska analiza u turizmu (Osnovne studije)
Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Dušan Marković Osnove informatike (Osnovne studije)
Poslovna informatika (Osnovne studije)
Web dizajn (Osnovne studije)
Sreda 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Dušan Marković Dizajn pakovanja (Osnovne studije)
Osnove informatike (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Dušan Stamenković Informatika (Osnovne studije)
Informatika za inženjere (Osnovne studije)
Operativni sistemi (Osnovne studije)
Računarske mreže (Osnovne studije)
Sigurnost u računarskim mrežama (Osnovne studije)
Osnove informacionih tehnologija (Osnovne studije)
Računarski sistemi (Osnovne studije)
Zaštita u računarskim mrežama (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Dušan Stamenković Informatika (Osnovne studije)
Informatika za inženjere (Osnovne studije)
Operativni sistemi (Osnovne studije)
Osnove informacionih tehnologija (Osnovne studije)
Računarske mreže (Osnovne studije)
Računarski sistemi (Osnovne studije)
Sigurnost u računarskim mrežama (Osnovne studije)
Zaštita u računarskim mrežama (Osnovne studije)
Četvrtak 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Endre Pap Kvantitativne metode za naučna istraživanja (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Filip Đoković Projektovanje i izgradnja u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Turističko tržište (Poslediplomske studije)
Upravljanje u hotelijerstvu (Poslediplomske studije)
Sreda 19:00 20:00 Danijelova - I sprat
Goran Avlijaš Preduzetništvo (Osnovne studije)
Upravljanje projektima (Osnovne studije)
Upravljanje projektom (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Goran Kunjadić Menadžment informacionih sistema (Osnovne studije)
Projektovanje menadžment sistema bezbednosti informacija (Osnovne studije)
Upravljanje bezbednošću informacionih sistema (Osnovne studije)
Ponedeljak 14:00 15:00 Danijelova - II sprat
Goranka Knežević Ekonomsko finansijska analiza (Osnovne studije)
Računovodstvo (Osnovne studije)
Sreda 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Goranka Knežević Finansijsko izveštavanje i poslovno odlučivanje (Poslediplomske studije)
Napredno finansijsko izveštavanje (Poslediplomske studije)
Specijalni bilansi (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Gordana Dobrijević Komuniciranje i pregovaranje u trgovini (Osnovne studije)
Međunarodni menadžment (Osnovne studije)
Menadžment javnih institucija (Poslediplomske studije)
Poslovno komuniciranje (Osnovne studije)
Pregovaranje i upravljanje konfliktima (Osnovne studije)
Propaganda i reklama (Poslediplomske studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Gordana Dobrijević Komuniciranje i pregovaranje u trgovini (Osnovne studije)
Međunarodni menadžment (Osnovne studije)
Menadžment javnih institucija (Poslediplomske studije)
Poslovno komuniciranje (Osnovne studije)
Pregovaranje i upravljanje konfliktima (Osnovne studije)
Propaganda i reklama (Poslediplomske studije)
Četvrtak 12:00 13:00 Danijelova - II sprat
Gordana Nikić Psihologija (Osnovne studije)
Petak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Igor Vujičić Baze podataka (Osnovne studije)
Ponedeljak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Ivana Brdar Restoraterstvo (Osnovne studije)
Ponedeljak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Ivana Brdar Tematski turizam (Osnovne studije)
Principi ishrane i rekreacije (Osnovne studije)
Restoraterstvo (Osnovne studije)
Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu (Osnovne studije)
Gastronomija (Osnovne studije)
Upravljanje marketingom u turizmu (Poslediplomske studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Ivana Đerić Engleski jezik 3 (Osnovne studije)
Utorak 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Ivana Đerić Engleski jezik 4 (Osnovne studije)
Sreda 19:00 20:00 Danijelova - I sprat
Ivana Kostić-Kovačević Diskretna matematika (Osnovne studije)
Matematika (Osnovne studije)
Savremena algebra (Poslediplomske studije)
Verovatnoća i statistika (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Ivica Terzić Bankarstvo (Osnovne studije)
Monetarna ekonomija (Osnovne studije)
Portfolio menadžment (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Ivica Terzić Bankarstvo (Osnovne studije)
Monetarna ekonomija (Osnovne studije)
Portfolio menadžment (Osnovne studije)
Utorak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Jasna Petrović Savremeni engleski jezik 1 (Osnovne studije)
Savremeni engleski jezik 2 (Osnovne studije)
Ponedeljak 15:00 16:00 Danijelova - II sprat
Jasna Petrović Engleski jezik 1 (Osnovne studije)
Engleski jezik 2 (Osnovne studije)
Ponedeljak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Jelena Boljanović Liderstvo (Osnovne studije)
Profesionalni razvoj i poslovne veštine (Osnovne studije)
Upravljanje znanjem (Osnovne studije)
Utorak 13:00 14:00 Danijelova - II sprat
Jelena Boljanović Informacione tehnologije i menadžment znanja (Poslediplomske studije)
Korporativna kultura (Poslediplomske studije)
Menadžment (Osnovne studije)
Organizaciono ponašanje (Poslediplomske studije)
Strategijski menadžment ljudskih resursa (Poslediplomske studije)
Upravljanje ljudskim resursima (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Jelena Gajić Marketing (Osnovne studije)
Marketing menadžment (Poslediplomske studije)
Marketing usluga (Osnovne studije)
Advertising (Osnovne studije)
Upravljanje marketingom u turizmu (Poslediplomske studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Jelena Gavrilović Elektrotehnika (Osnovne studije)
Matematika (Osnovne studije)
Telekomunikacije (Osnovne studije)
Signali i sistemi (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Jelena Nikolić Engleski jezik 1 (Osnovne studije)
Engleski jezik 3 (Osnovne studije)
Utorak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Jelena Nikolić Engleski jezik 4 (Osnovne studije)
Petak 10:00 11:00 Danijelova - II sprat
Jelena Stanković Kanali marketinga (Osnovne studije)
Marketing usluga (Osnovne studije)
Sreda 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Jelena Stanković Kanali marketinga (Osnovne studije)
Marketing menadžment (Poslediplomske studije)
Marketing usluga (Osnovne studije)
Propaganda i reklama (Poslediplomske studije)
Strategijski menadžment (Osnovne studije)
Sreda 18:00 19:00 Danijelova - II sprat
Jovan Popesku Krizni menadžment u turizmu (Poslediplomske studije)
Marketing u turizmu i hotelijerstvu (Osnovne studije)
Menadžment turističke destinacije (Osnovne studije)
Savremena kretanja u turizmu (Poslediplomske studije)
Strategijski marketing u turizmu (Poslediplomske studije)
Upravljanje marketingom u turizmu (Poslediplomske studije)
Utorak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Jovan Popesku Marketing u turizmu i hotelijerstvu (Osnovne studije)
Menadžment turističke destinacije (Osnovne studije)
Petak 11:00 12:00 Kumodraška - 042
Kosana Vićentijević Forenzičko računovodstvo (Poslediplomske studije)
Forenzika i prevare (Poslediplomske studije)
Metodologija revizije (stari program) (Osnovne studije)
Revizija (Osnovne studije)
Revizija i srodne usluge reviziji (Poslediplomske studije)
Revizijski zaključni izveštaj (stari program) (Osnovne studije)
Sreda 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Lazar Dražeta Razvoj karijere i poslovnih veština (FIR) (Osnovne studije)
Profesionalni razvoj i poslovne veštine (FIR) (Osnovne studije)
Utorak 16:00 17:00 Danijelova - II sprat
Lazar Dražeta Liderstvo i upravljanje promenama (Poslediplomske studije)
Menadžment ljudskih resursa (Poslediplomske studije)
Organizaciono ponašanje (Poslediplomske studije)
Profesionalni razvoj i poslovne veštine (PFB) (Osnovne studije)
Razvoj karijere i poslovnih veština (PFB) (Osnovne studije)
Trening i razvoj zaposlenih (Poslediplomske studije)
Utorak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Lidija Barjaktarović Poslovne finansije (Osnovne studije)
Upravljanje rizikom (Osnovne studije)
Utorak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Lidija Barjaktarović Berzansko i bankarsko poslovanje (Poslediplomske studije)
Menadžment u osiguranju (Poslediplomske studije)
Modeli raspodele rizika u osiguranju (Poslediplomske studije)
Novac, bankarstvo i finansijska tržišta (Poslediplomske studije)
Poslovne finansije (Osnovne studije)
Upravljanje rizikom (Osnovne studije)
Upravljanje rizikom u trgovini (Poslediplomske studije)
Upravljanje rizicima u osiguranju (Osnovne studije)
Ekonomika osiguranja (Osnovne studije)
Istraživanje tržišta i prodaja osiguranja (Osnovne studije)
Preventiva u osiguranju (Osnovne studije)
Tehnologija osiguranja (Osnovne studije)
Upravljanje organizacijama za osiguranje i reosiguranje (Osnovne studije)
Menadžment korporativnih finansija (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Luna Đurić Evaluacija i rizik (Osnovne studije)
Poslovne finansije (Osnovne studije)
Računovodstvo (Osnovne studije)
Ponedeljak 16:00 17:00 Danijelova - II sprat
Luna Đurić Poslovne finansije (Osnovne studije)
Računovodstvo (Osnovne studije)
Evaluacija i rizik (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Maja Gligorić Upravljačko računovodstvo (Osnovne studije)
Računovodstvo (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Maja Veljković-Michos Španski jezik 2 (Osnovne studije)
Španski jezik 3 (Osnovne studije)
Španski jezik 4 (Osnovne studije)
Utorak 14:00 15:00 Danijelova - I sprat
Maja Veljković-Michos Španski jezik 2 (Osnovne studije)
Španski jezik 3 (Osnovne studije)
Španski jezik 4 (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Marija Kostić Osnovi prava (stari program) (Osnovne studije)
Poslovno pravo (Osnovne studije)
Pravo (Osnovne studije)
Pravo Evropske Unije (Osnovne studije)
Pravo osiguranja (Osnovne studije)
Pravo sa osnovama prava EU (Osnovne studije)
Pravo sa osnovama prava EU (stari program) (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Marijana Prodanović Engleski jezik 1 (Osnovne studije)
Savremeni engleski jezik 1 (Osnovne studije)
FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA (Osnovne studije)
Morfologija engleskog jezika (Osnovne studije)
Savremeni engleski jezik 2 (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Marijana Prodanović Engleski jezik 1 (Osnovne studije)
FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA (Osnovne studije)
Morfologija engleskog jezika (Osnovne studije)
Savremeni engleski jezik 1 (Osnovne studije)
Savremeni engleski jezik 2 (Osnovne studije)
Četvrtak 16:00 17:00 Danijelova - II sprat
Marina Marjanović-Jakovljević Senyorski sistemi (Osnovne studije)
Signali i sistemi (Osnovne studije)
Telekomunikacije (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Marina Milovanović Španski jezik 1 (Osnovne studije)
Španski jezik 2 (Osnovne studije)
Španski jezik 3 (Osnovne studije)
Španski jezik 4 (Osnovne studije)
Četvrtak 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Marina Milovanović Španski jezik 1 (Osnovne studije)
Španski jezik 2 (Osnovne studije)
Španski jezik 3 (Osnovne studije)
Španski jezik 4 (Osnovne studije)
Petak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Marina Savković Ekonomija (Osnovne studije)
Međunarodna ekonomija (Osnovne studije)
Menadžerska ekonomija (Osnovne studije)
Savremeno tržište rada (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Marko Milojević Računovodstveni informacioni sistemi (Osnovne studije)
Upravljačko računovodstvo (Osnovne studije)
Utorak 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Marko Milojević Budžetiranje (Poslediplomske studije)
Finansijsko izveštavanje i poslovno odlučivanje (Poslediplomske studije)
Forenzika i prevare (Poslediplomske studije)
Informacioni sistemi za podršku poslovnom odlučivanju (Poslediplomske studije)
Metodologija forenzičke revizije (Poslediplomske studije)
Računovodstveni informacioni sistemi (Osnovne studije)
Revizija i srodne usluge reviziji (Poslediplomske studije)
Specijalni bilansi (Poslediplomske studije)
Upravljačko računovodstvo (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Marko Šarac Digitalna forenzika (Poslediplomske studije)
Elektronska trgovina (Osnovne studije)
Internet marketing (Osnovne studije)
Sistemi za detekciju upada u računarske mreže (Poslediplomske studije)
Elektronsko poslovanje (Osnovne studije)
Osnove informatike (Osnovne studije)
Računarski sistemi (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Marko Šarac Digitalna forenzika (Poslediplomske studije)
Elektronska trgovina (Osnovne studije)
Elektronsko poslovanje (Osnovne studije)
Internet marketing (Osnovne studije)
Osnove informatike (Osnovne studije)
Računarski sistemi (Osnovne studije)
Sistemi za detekciju upada u računarske mreže (Poslediplomske studije)
Sreda 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Marko Tanasković Internet stvari (Osnovne studije)
Programiranje hardvera i ugrađeni sistemi (Osnovne studije)
Sistemi za rad u realnom vremenu (Osnovne studije)
Ponedeljak 12:00 13:00 Danijelova - II sprat
Milan Čabarkapa Konkurentno i distribuirano programiranje (Osnovne studije)
Programiranje korisničkih interfejsa (Osnovne studije)
Utorak 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Milan Čabarkapa Interakcija čovek-računar (Osnovne studije)
Internet i veb programiranje (Osnovne studije)
Praktikum - Programski sistemi (Osnovne studije)
Programiranje mobilnih aplikacija (Osnovne studije)
Savremene IK tehnologije (Poslediplomske studije)
Savremeni računarski sistemi (Poslediplomske studije)
Četvrtak 19:00 20:00 Danijelova - I sprat
Milan Gašović Marketing (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Milan Milosavljević Elektronske poslovne komunikacije (Osnovne studije)
Kriptologija 2 (Osnovne studije)
Osnovi teorije informacija i kodovanje (Osnovne studije)
Ponedeljak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Milan Milosavljević Biometrijski sistemi (Poslediplomske studije)
Informacione tehnologije i menadžment znanja (Poslediplomske studije)
Inteligentni poslovni sistemi (Poslediplomske studije)
Inteligentni sistemi (Poslediplomske studije)
Istraživanje podataka (Poslediplomske studije)
Kriptoanaliza 1 (Poslediplomske studije)
Kriptoanaliza 2 (Poslediplomske studije)
Napredni Kriptosistemi 1 (Poslediplomske studije)
Napredni Kriptosistemi 2 (Poslediplomske studije)
Sistemi za detekciju upada u računarske mreže (Poslediplomske studije)
Steganografski sistemi (Poslediplomske studije)
Teorija odlučivanja (Poslediplomske studije)
Sreda 18:00 19:00 Danijelova - II sprat
Milan Tair Osnove programiranja / Programiranja 1 - Java (Osnovne studije)
Osnove programiranja / Programiranja 1 - Python (Osnovne studije)
Praktikum - Internet i veb tehnologije (Osnovne studije)
Programiranje mobilnih aplikacija (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Milan Tair Osnove programiranja / Programiranja 1 - Java (Osnovne studije)
Osnove programiranja / Programiranja 1 - Python (Osnovne studije)
Praktikum - Internet i veb tehnologije (Osnovne studije)
Programiranje mobilnih aplikacija (Osnovne studije)
Petak 9:00 10:00 Kumodraška - 042
Milica Čolović Psihologija (Osnovne studije)
Utorak 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Miloš Ličina Objektno-orijentisano programiranje (Osnovne studije)
Razvoj aplikativnog softvera (Osnovne studije)
Ponedeljak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Miloš Ličina Objektno-orijentisano programiranje (Osnovne studije)
Razvoj aplikativnog softvera (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Miloš Pupavac Ruski jezik 1 (Osnovne studije)
Ruski jezik 2 (Osnovne studije)
Ruski jezik 3 (Osnovne studije)
Ruski jezik 4 (Osnovne studije)
Četvrtak 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Miloš Pupavac Ruski jezik 1 (Osnovne studije)
Ruski jezik 2 (Osnovne studije)
Ruski jezik 3 (Osnovne studije)
Ruski jezik 4 (Osnovne studije)
Petak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Miloš Stojmenović Adaptivna obrada signala (Poslediplomske studije)
Biometrijski sistemi (Poslediplomske studije)
Informatika (Osnovne studije)
Napredni Kriptosistemi 1 (Poslediplomske studije)
Poslovna informatika (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Milovan Stanišić Budžetiranje (Poslediplomske studije)
Napredna metodologija revizije (Poslediplomske studije)
Evaluacija i rizik (Poslediplomske studije)
Menadžment u bankarstvu (Poslediplomske studije)
Poslovno odlučivanje u turizmu (Poslediplomske studije)
Računovodsvena analiza (Poslediplomske studije)
Računovodstvo za strateške poslovne odluke (Poslediplomske studije)
Finansijska tržišta u turizmu (Poslediplomske studije)
Metodologija revizije (Poslediplomske studije)
Novac, bankarstvo i finansijska tržišta (Poslediplomske studije)
Sreda 16:00 17:00 Rektorat
Miodrag Živković Programiranje 1 (Osnovne studije)
Ponedeljak 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Mirjana Dubičanin Italijanski jezik 4 (Osnovne studije)
Utorak 14:00 15:00 Danijelova - I sprat
Mirjana Dubičanin Italijanski jezik (Osnovne studije)
Italijanski jezik 2 (Osnovne studije)
Italijanski jezik 3 (Osnovne studije)
Sreda 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Miroljub Hadžić Bankarstvo (Osnovne studije)
Monetarna ekonomija (Osnovne studije)
Ponedeljak 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Miroljub Hadžić Bankarstvo (Osnovne studije)
Berzansko i bankarsko poslovanje (Poslediplomske studije)
Investiciono bankarstvo (Poslediplomske studije)
Menadžment u bankarstvu (Poslediplomske studije)
Novac, bankarstvo i finansijska tržišta (Poslediplomske studije)
Sreda 18:00 19:00 Danijelova - II sprat
Miroslav Dukić Principi savremenih telekomunikacija (Poslediplomske studije)
Savremeni komunikacioni sistemi (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Rektorat
Miroslav Knežević Menadžment u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Sreda 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Miroslav Knežević Hotelsko poslovanje (Osnovne studije)
Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Upravljanje u hotelijerstvu (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Miroslav Lutovac Kompjuterski integrisana proizvodnja (Osnovne studije)
Napredni proizvodno tehnički sistemi (Poslediplomske studije)
Napredni sistemi elektronskog poslovanja (Poslediplomske studije)
Strategijski i operativni menadžment (Poslediplomske studije)
Upravljanje promenama (Poslediplomske studije)
Ponedeljak 18:00 19:00 Danijelova - I sprat
Miroslav Lutovac Digitalna i analogna elektronika (Osnovne studije)
Elektrotehnika (Osnovne studije)
Softverski alati i aplikacije (Osnovne studije)
Utorak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Miroslav Trifunović Menadžment (Osnovne studije)
Upravljanje projektima (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Mladen Veinović Baze podataka (Osnovne studije)
Kriptologija 1 (Osnovne studije)
Ponedeljak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Mladen Veinović Genarisanje, distribucija i upravljanje kriptološkim ključevima (Poslediplomske studije)
Informacione tehnologije i menadžment znanja (Poslediplomske studije)
Napredni Kriptosistemi 1 (Poslediplomske studije)
Napredni Kriptosistemi 2 (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Nada Arežina Analiza finansijskih izveštaja u bankarstvu (Osnovne studije)
Evaluacija i rizik (stari program) (Osnovne studije)
Korporativne finansije - stare generacije (Osnovne studije)
Ekonomsko finansijska analiza (Osnovne studije)
Analiza finansijskih izveštaja u računovodstvu i reviziji (Osnovne studije)
Računovodstveni informacioni sistemi (Osnovne studije)
Forenzičko računovodstvo (Osnovne studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Nada Arežina Analiza finansijskih izveštaja (Osnovne studije)
Analiza finansijskih izveštaja u bankarstvu (Osnovne studije)
Analiza finansijskih izveštaja u računovodstvu i reviziji (Osnovne studije)
Ekonomsko finansijska analiza (Osnovne studije)
Evaluacija i rizik (stari program) (Osnovne studije)
Forenzičko računovodstvo (Osnovne studije)
Korporativne finansije - stare generacije (Osnovne studije)
Računovodstveni informacioni sistemi (Osnovne studije)
Petak 12:00 13:00 Danijelova - II sprat
Nada Petrović Tehnologija životnih namirnica (Osnovne studije)
Petak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Nataša Stanišić Engleski jezik 4 (Osnovne studije)
Utorak 14:00 15:00 Danijelova - II sprat
Nataša Stanišić Engleski jezik 2 (Osnovne studije)
Engleski jezik 3 (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Neda Maenza Francuski jezik 2 (Osnovne studije)
Francuski jezik 4 (Osnovne studije)
Utorak 14:00 15:00 Danijelova - I sprat
Neda Maenza Francuski 1 (Osnovne studije)
Francuski 3 (Osnovne studije)
Francuski jezik 1 (Osnovne studije)
Francuski jezik 3 (Osnovne studije)
Sreda 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Nemanja Stanišić Analiza finansijskih izveštaja u bankarstvu (Osnovne studije)
Savremene teorije finansiranja (Poslediplomske studije)
Korporativne finansije (Osnovne studije)
Finansijska analiza i poslovno odlučivanje (Poslediplomske studije)
Analiza finansijskih izveštaja u računovodstvu i reviziji (Osnovne studije)
Savremene korporativne finansije (Poslediplomske studije)
Evaluacija i rizik (stari program) (Osnovne studije)
Novac, bankarstvo i finansijska tržišta (Poslediplomske studije)
Investiciono bankarstvo (Poslediplomske studije)
Petak 18:00 19:00 Danijelova - II sprat
Nenad Kojić Web dizajn (Osnovne studije)
Četvrtak 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Nenad Stanić Obnovljivi izvori energije (Osnovne studije)
Procesna i energetska efikasnost (Osnovne studije)
Petak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Nikica Radović Poslovni sistemi u turizmu (Poslediplomske studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Nikola Rančić Objektno-orijentisano programiranje (Osnovne studije)
Praktikum - Zaštita u informacionim sistemima (Osnovne studije)
Programski jezici (Osnovne studije)
Strukture podataka i algoritmi (Osnovne studije)
Ponedeljak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Nikola Rančić Objektno-orijentisano programiranje (Osnovne studije)
Praktikum - Zaštita u informacionim sistemima (Osnovne studije)
Programski jezici (Osnovne studije)
Strukture podataka i algoritmi (Osnovne studije)
Sreda 18:00 19:00 Danijelova - I sprat
Nikola Savanović Arhitektura računara (Osnovne studije)
Multimedija (Osnovne studije)
Osnovi računarske tehnike (Osnovne studije)
Sreda 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Nikola Stefanović Elektronska trgovina i robne berze (Poslediplomske studije)
Utorak 18:00 19:00 Danijelova - II sprat
Olivera Nikolić Kvantitativne metode (Osnovne studije)
Sreda 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Pavle Pavlović Savremeni engleski jezik 1 (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Petar Spalević Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti (Osnovne studije)
Mikrosenzori i mikrosistemi (Poslediplomske studije)
Mobilni i komunikacioni sistemi (Osnovne studije)
Senzori i pretvarači (Poslediplomske studije)
Ponedeljak 19:00 20:00 Kumodraška - 042
Predrag Popović Standardizacija i metrologija (Osnovne studije)
Utorak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Predrag Popović Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti (Osnovne studije)
Projektovanje menadžment sistema životne i radne sredine (Osnovne studije)
Tehnička dijagnostika i tehnologija održavanja (Osnovne studije)
Inžinjerstvo i zaštita životne sredine (Poslediplomske studije)
Menadžment totalnim kvalitetom (Poslediplomske studije)
Upravljanje promenama (Poslediplomske studije)
Četvrtak 18:00 19:00 Danijelova - I sprat
Predrag Vukadinović Analiza finansijskih izveštaja u marketingu i trgovini (Osnovne studije)
Investicije (Osnovne studije)
Sreda 19:00 20:00 Kumodraška - 042
Radmila Živković Menadžment odnosa sa potrošačima (Poslediplomske studije)
Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu (Osnovne studije)
Ponašanje potrošača (Osnovne studije)
Poslovni sistemi u turizmu (Poslediplomske studije)
Upravljanje marketingom u turizmu (Poslediplomske studije)
Odnosi sa javnošću (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Radmila Živković Odnosi sa javnošću (Osnovne studije)
Petak 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Sanja Filipović Ekonomija (Osnovne studije)
Savremene teorije finansiranja (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Saša Adamović Biometrijski sistemi (Poslediplomske studije)
Digitalna forenzika (Poslediplomske studije)
Praktikum - Zaštita u informacionim sistemima (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Saša Adamović Kriptologija 1 (Osnovne studije)
Kriptologija 2 (Osnovne studije)
Sreda 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Slađana Spasić Kvantitativne metode (Osnovne studije)
Statističke metode - stari plan i program (Osnovne studije)
Statistika (Osnovne studije)
Statistika za inženjere (Osnovne studije)
Utorak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Slavka Drašković Međunarodna gastronomija (Osnovne studije)
Utorak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Slavka Drašković Menadžment prirodnih i kulturnih resursa (Osnovne studije)
Održivi razvoj turističke destinacije (Poslediplomske studije)
Održivi turizam (Osnovne studije)
Upravljanje turističkim agencijama i organizatorima putovanja (Poslediplomske studije)
Sreda 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Slavko Alčaković Internet marketing (Osnovne studije)
Marketing istraživanja (Osnovne studije)
Marketing menadžment (Poslediplomske studije)
Menadžment odnosa sa potrošačima (Poslediplomske studije)
Utorak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Slavko Alčaković Marketing istraživanja (Osnovne studije)
Sreda 15:00 16:00 Danijelova - II sprat
Slobodan Čerović Ekonomika turizma (Osnovne studije)
Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Ponedeljak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Slobodan Čerović Ekonomika turizma (Osnovne studije)
Poslovno odlučivanje u turizmu (Poslediplomske studije)
Strategijski marketing u turizmu (Poslediplomske studije)
Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Upravljanje u hotelijerstvu (Poslediplomske studije)
Ekonomsko-finansijska analiza u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Ekonomsko-finansijska analiza u turizmu (Osnovne studije)
Utorak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Strahinja Nedeljković Interakcija čovek-računar (Osnovne studije)
Praktikum - Programski sistemi (Osnovne studije)
Programiranje korisničkih interfejsa (Osnovne studije)
Ponedeljak 15:00 16:00 Danijelova - II sprat
Strahinja Nedeljković Interakcija čovek-računar (Osnovne studije)
Internet tehnologije (Osnovne studije)
Praktikum - Programski sistemi (Osnovne studije)
Programiranje korisničkih interfejsa (Osnovne studije)
Petak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Svetlana Stanišić Stojić Gastronomija (Osnovne studije)
Principi ishrane i rekreacije (Osnovne studije)
Tehnologija životnih namirnica (Osnovne studije)
Savremena kretanja u turizmu (Poslediplomske studije)
Zdravstveni i Wellness turizam (Poslediplomske studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Tijana Gajić Engleski jezik 2 (Osnovne studije)
Engleski jezik 3 (Osnovne studije)
Engleski jezik 4 (Osnovne studije)
Savremeni engleski jezik 1 (Osnovne studije)
Ponedeljak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Tijana Gajić Engleski jezik 4 (Osnovne studije)
Savremeni engleski jezik 1 (Osnovne studije)
Savremeni engleski jezik 2 (Osnovne studije)
Utorak 19:00 20:00 Danijelova - I sprat
Tijana Radojević Finansijski i devizni menadžment u turizmu (Osnovne studije)
Finansijsko poslovanje u hotelijerstvu (Osnovne studije)
Finansijsko poslovanje u turizmu (Osnovne studije)
Međunarodne finansije (stari program) (Osnovne studije)
Međunarodne finansijske institucije (Osnovne studije)
Poslovni sistemi u turizmu (Poslediplomske studije)
Berzansko i bankarsko poslovanje (Poslediplomske studije)
Krizni menadžment u turizmu (Poslediplomske studije)
Međunarodna ekonomija (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Vera Ošmjanski Engleski jezik 3 (Osnovne studije)
Četvrtak 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Vera Ošmjanski Anglofone studije 1 (Osnovne studije)
Engleski jezik 3 (Osnovne studije)
Engleski jezik 4 (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Verka Jovanović Geografski informacioni sistemi (Poslediplomske studije)
Internet i globalne turističke regije (Poslediplomske studije)
Inženjerski sistemi za podršku odlučivanju (Poslediplomske studije)
Inžinjerstvo i zaštita životne sredine (Poslediplomske studije)
Kvantitativne metode za naučna istraživanja (Poslediplomske studije)
Menadžment prirodnih i kulturnih resursa (Osnovne studije)
Metodologija i tehnike naučnog istraživanja (Poslediplomske studije)
Metodologija naučnog istraživanja (Poslediplomske studije)
Tematski turizam (Osnovne studije)
Turizam i prostor (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Verka Jovanović Turizam i prostor (Osnovne studije)
Sreda 15:00 16:00 Kumodraška - 042
Vesna Ćurčić Nemački jezik 1 (Osnovne studije)
Nemački jezik 2 (Osnovne studije)
Nemački jezik 3 (Osnovne studije)
Nemački jezik 4 (Osnovne studije)
Petak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Vesna Spasić Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja (Osnovne studije)
Utorak 14:00 15:00 Kumodraška - 042
Vesna Spasić Ekonomsko-finansijska analiza u turizmu (Osnovne studije)
Sreda 16:00 17:00 Danijelova - I sprat
Vesna Spasić Ekonomsko-finansijska analiza u turizmu (Osnovne studije)
Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja (Osnovne studije)
Upravljanje turističkim agencijama i organizatorima putovanja (Poslediplomske studije)
Sreda 18:00 19:00 Danijelova - I sprat
Violeta Tomašević Aplikativni softver (stari program) (Osnovne studije)
Ekspertski sistemi (Poslediplomske studije)
Embeded sistemi i sistemi na cipu (Poslediplomske studije)
Kriptoanaliza 1 (Poslediplomske studije)
Kriptoanaliza 2 (Poslediplomske studije)
Razvoj aplikativnog softvera (Osnovne studije)
Četvrtak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Violeta Tomašević Arhitektura procesora (Osnovne studije)
Osnovi računarske tehnike (Osnovne studije)
Petak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Vladimir Džamić Korporativna kultura (Poslediplomske studije)
Kultura i turizam (Poslediplomske studije)
Organizaciono ponašanje (Poslediplomske studije)
Praktična istraživanja i poslovne veštine (FTHM) (Osnovne studije)
Sociologija (Osnovne studije)
Organizaciono ponašanje i korporativna kultura (Osnovne studije)
Ponedeljak 17:00 18:00 Danijelova - I sprat
Vladimir Matić Ekspertski sistemi zasnovani na znanju (Osnovne studije)
Mašinsko učenje (Osnovne studije)
Veštačka inteligencija (Osnovne studije)
Ponedeljak 14:00 15:00 Danijelova - I sprat
Vladimir Matić Mikrokontroleri i mikroprocesorski sistemi (Osnovne studije)
Senyorski sistemi (Osnovne studije)
Sistemi automatskog upravljanja (Osnovne studije)
Sreda 13:00 14:00 Kumodraška - 042
Vladimir Matović Menadžment prodaje (Osnovne studije)
Sreda 19:00 20:00 Danijelova - II sprat
Vladislav Miškovic Baze podataka (Osnovne studije)
Objektno-orijentisano programiranje (Osnovne studije)
Osnove programiranja / Programiranja 1 - Python (Osnovne studije)
Utorak 16:00 17:00 Kumodraška - 042
Vladislav Miškovic Ekspertski sistemi (Poslediplomske studije)
Praktikum - Internet i veb tehnologije (Osnovne studije)
Softverski alati baza podataka (Poslediplomske studije)
Sistemi za podršku odlučivanju (Osnovne studije)
Utorak 19:00 20:00 Danijelova - II sprat
Vule Mizdraković Finansijsko izveštavanje i poslovno odlučivanje (Poslediplomske studije)
Napredno finansijsko izveštavanje (Poslediplomske studije)
Računovodstvo (Osnovne studije)
Specijalni finansijski izvestaji (Osnovne studije)
Ponedeljak 14:00 15:00 Danijelova - II sprat
Vule Mizdraković Računovodstvo (Osnovne studije)
Specijalni finansijski izvestaji (Osnovne studije)
Finansijsko izveštavanje i poslovno odlučivanje (Poslediplomske studije)
Napredno finansijsko izveštavanje (Poslediplomske studije)
Petak 17:00 18:00 Kumodraška - 042
Žaklina Spalević Poslovno pravo (Osnovne studije)
Pravo sa osnovama prava EU (Osnovne studije)
Utorak 19:00 20:00 Kumodraška - 042
Zoran Jeremić Berzansko i bankarsko poslovanje (Poslediplomske studije)
Finansijska tržišta (Osnovne studije)
Finansijska tržišta u turizmu (Poslediplomske studije)
Novac, bankarstvo i finansijska tržišta (Poslediplomske studije)
Savremene teorije finansiranja (Poslediplomske studije)
Utorak 17:00 18:00 Danijelova - II sprat
Zoran Jović Korporativne finansije (Osnovne studije)
Utorak 12:00 13:00 Kumodraška - 042
Zoran Jović Korporativne finansije (Osnovne studije)
Menadžment korporativnih finansija (Poslediplomske studije)
Savremene korporativne finansije (Poslediplomske studije)
Savremene teorije finansiranja (Poslediplomske studije)
Petak 18:00 19:00 Danijelova - II sprat
Zoran Mijić Fizika (Osnovne studije)
Sreda 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Zoran Petrović Budžetiranje (Poslediplomske studije)
Budžetiranje u javnom sektoru (Poslediplomske studije)
Evaluacija i rizik (Poslediplomske studije)
Finansijsko izveštavanje (Osnovne studije)
Finansijsko izveštavanje i poslovno odlučivanje (Poslediplomske studije)
Forenzičko računovodstvo (Poslediplomske studije)
Forenzika i prevare (Poslediplomske studije)
Međunarodni standardi revizije GAAS (stari program) (Osnovne studije)
Računovodstvena regulativa (stari program) (Osnovne studije)
Revizijska regulativa (Osnovne studije)
Sistemi obračuna troškova (Osnovne studije)
Sreda 18:00 19:00 Kumodraška - 042
Zoran Vujović Obnovljivi izvori energije (Osnovne studije)
Procesna i energetska efikasnost (Osnovne studije)
Ponedeljak 18:00 19:00 Danijelova - II sprat